Uuring: aastaks 2025 jääb tööealisi 43 000 võrra vähemaks

Töötaja tehases. Pilt on illustreeriv.

FOTO: Panther Media/Scanpix

SA Kutsekoda OSKA uuringu andmetel selgub, et aastaks 2025 jääb tööealisi 43 000 võrra vähemaks ja selleks, et töötajate arv püsiks 2016. aastaga samal tasemel, peaks hõivatute osakaal tööealistest tõusma ligi 79 protsendini.

Uuringu üks autoritest, OSKA vanemanalüütik Siim Krusell tõdes, et üheks kõrge hõive eelduseks on vajalike oskustega koolilõpetajad, kes erialasele tööle asuvad. «OSKA uuringutest on selgunud vajadus muuta nii kutse- kui kõrghariduses õpet praktilisemaks ja õpetada enam erialaspetsiifilisi IKT-oskusi,» sõnas Krusell.

Uuringu järgi kasvab tulevikus kõrgharidusega spetsialistide ja kutseharidusega oskustöötajate osakaal. 46 protsendill tulevikutöötajatest peaks olema kõrgharidus ja igal kolmandal kutseharidus. Oodata on põhi- ja gümnaasiumiharidusega töötajate vajaduse langust.

Aastaks 2025 kasvab enim vajadus töötajate järele tarkvaraarenduses, telekommunikatsioonis, puidutööstuses, haldus- ja abitegevuste alal ja seoses rahvastiku vananemisega tervishoius ja sotsiaalhoolekandes. Haldus- ja abitegevustes suureneb töökohtade arv, sest kasvab sisseostetavate tugiteenuste osakaal.

Töökohtade arvu languse osas võib esile tuua avalikku haldust, haridust, jaekaubandust, põllumajandust ning veondust ja laondust. Eelkõige mõjutavad langustrendi tehnoloogia suurem kasutusele võtmine ning rahvastiku vananemine, mistõttu jääb vähemaks nii noori kui maksumaksjaid.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles