Tarbijakaitse hoiatab tellimusi mittetäitva veebipoe eest

Rulood.com veebileht.

FOTO: rulood.com kuvatõmmis

Tarbijakaitseametisse on pöördunud tarbijaid, kelle mureks on Solar Eclipse OÜ veebipood rulood.com tellimuste mittetäitmine.

Tarbijakaitseamet teatab, et tarbijate pöördumistest nähtub, et ettevõtjal on probleeme, mille tõttu tarbijad ei ole kaupa kätte saanud ette nähtud tähtaja jooksul ja ostusumma on tarbijatele tagastamata. Tarbijakaitseamet ei ole ettevõtjalt saanud tekkinud olukorra kohta piisavaid selgitusi.

Muuhulgas on Solar Eclipse OÜ kantud tarbijavaidluste komisjoni otsuseid mittetäitnud ettevõtete nimekirja seoses tarbijatele tellitud toodete kohale toimetamata jätmisega. Tarbijakaitse soovitab tarbijatel nende enda majandushuve silmas pidades arvestada eeltoodud asjaoludega ja kaaluda enne ostuotsuse tegemist, kas teistest poodidest ei saa sama kaupa osta.

Tarbijakaitseseaduse kohaselt on kaupleja kohustatud tarbija kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele samas vormis vastama ja teavitama tarbija nõude rahuldamisest või kaebuse võimalikust lahendusest 15 päeva jooksul alates kaebuse saamisest. Vastus saadetakse tarbija märgitud postiaadressil või e-posti aadressil, kui tarbijaga ei ole kokku lepitud teisiti.

Kui kaupleja ei ole tarbijaga kokkulepitud tähtaja jooksul kaupa kohale toimetanud, peaks tarbija enne, kui ta saab lepingut lõpetada, nõudma kauplejalt kauba kohale toimetamist mõistliku lisatähtaja jooksul. Kui lisatähtaja jooksul kohustust ei täideta, on tarbijal õigus kohustuse täitmise asemel nõuda kahju hüvitamist või lepingust taganeda ja makstud summa tagasi saada, teatab amet.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back