Amet: mobiilsidefirmad hoiavad tihti lepingutingimusi tarbija eest vaka all

Nii Elisa, Telia kui ka Tele2 ei läbinud tarbijakaitseameti poolt läbi viidud kontrolli.

FOTO: Sven Bachstroem/PantherMedia / Sven Bachstroem

Tarbijakaitseamet kontrollis Elisa, Telia ja Tele2 Tallinna esindusi ning leidis igaühe juures vajakajäämisi. Puudusi esines nii lepingueelse teabe andmisel kui ka sideteenuse lepingu juurde kuuluvatele tüüptingimustele viitamisel ja nendega tutvumise võimaldamisel.

Detsembris läbiviidud kontrolltehingute käigus pöördus tarbijakaitseamet sideettevõtjate esinduses klienditeenindaja poole sooviga sõlmida sideteenuse leping koos seadme müügilepinguga. Paraku pidi amet tõdema, et tarbijatele anti infot puudulikult. Näiteks ei selgitatud tarbijatele piisavalt tähtajalise lepingu ennetähtaegse lõpetamise leppetrahvi tingimusi, lepingu muutmise ja lõpetamise korda, lepingu muutmisest teavitamise kanalit, poolte vastutust lepingu rikkumisel ja kaebuste lahendamise korda. Tarbijakaitseamet juhtis sideettevõtjate tähelepanu müügiprotsessis esinenud puudustele, mis tuleb seadusega kooskõlla viia.

Ametil on plaanis ka edaspidi kontrollida tarbijale müügieelse teabe andmise ning tüüptingimustele viitamise ja nendega tutvumise võimaldamise kohustuse täitmist.

Tarbijakaitseamet on tarbijatele abiks koostanud lühikese kontrollnimekirja, mis annab ülevaate olulisematest asjaoludest, millele enne lepingu sõlmimist tähelepanu pöörata. Amet pakub tarbijatele ka pikemat ja põhjalikumat juhist, mis on samuti kättesaadav ameti veebis sideteenuste rubriigis.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles