Sigrid Kõiv: arstiabi nagu mujal Euroopas

Sigrid Kõiv

FOTO: Mihkel Maripuu

Eesti 6. koht patsiendi õiguste tagamisel on hea näitaja, kuigi mõnevõrra küsitavaks teeb uuringu metoodika see, et Soome on meist kaks kohta tagapool, Saksamaa lausa 16. kohal. Huvitav, kas see teadmine võiks mõjuda patsientide vaba liikumise põhimõttele Eestis kuidagi pärssivalt ja samas innustada meie meditsiiniteenuste eksporti? Võimalik, kuid tegelikult näitab see edetabel hoopis seda, et mured Eesti tervishoiukorralduses ei ole unikaalsed. Need on sarnased paljudes Euroopa riikides.


Patsiendi õiguste olukorda näitav tabel kinnitab, et täielikult ei tunnustata ühtegi patsiendi õigust. Veelgi enam – osaliselt või peaaegu on tunnustatud need patsiendi õigused, mis sõltuvad täiel määral seadustest. Seevastu need patsiendi õigused, mis on seotud suuresti patsiendi ja arsti omavahelise suhtlemise ning arstiabi kättesaadavusega, on kas tunnustamata või vähe tunnustatud.

Kättesaadavusega on hädas kõik vananeva rahvastikuga riigid ning vähemalt lähiajal (ka Eestis) pole näha selle paranemist. Omavahelist suhtlemist saavad arst ja patsient parandada ka seaduse sunnita – kas või juba sellega, et mõlemad kuulavad, mis teisel öelda on.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles