Euroliit astus konkreetse sammu võitluses toidurassismiga

Nutella on üks toode, mille kvaliteet vastavalt riigile üle-euroopaliselt erineb.

FOTO: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Euroopa Komisjon avab homme vastusena tarbijate murele toidu kvaliteedi ja toiduga seotud ebaausate tegeviiside pärast - millele viidatakse ka kui toidurassismile -, toidupettuse ja toiduainete kvaliteedi teadmuskeskuse.

Komisjon märkis, et toidupettuse ja toidu kvaliteediga seotud probleemid vähendavad tarbijate kindlustunnet ja kahjustavad Euroopas toiduainete tarneahelat põllumajandustootjatest jaemüüjateni. Peale selle võivad tarbijad kokku puutuda ebaausate turustamise tavadega, eriti seoses toodetega, mida eri turgudel pakutakse erineva koostisega, kuid sarnases pakendis.

«Toiduained on valdkond, kus teadus saab väga otseselt ja konkreetselt demonstreerida kasu kodanike jaoks. Meile kõigile on oluline selle toidu kvaliteet, mida me sööme, ning kuna toidupettus on piiriülene kuritegevus, peab EL sellele selgelt reageerima,» ütles Komisjoni hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics, kelle vastutusalas on ka Teadusuuringute Ühiskeskus.

Navracsics avab teadmuskeskuse teisipäeval Strasbourgis koos energialiidu eest vastutava asepresidendi Maroš Šefčoviči  ja õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse voliniku Vêrá Jourovága.

Jourová sõnul on toiduainete kvaliteedi ja põhjendamatute kvaliteedierinevuste küsimus Komisjoni jaoks tähtis. «Äsja loodud teadmuskeskus, kuhu on koondatud eksperdid ja teadmised nii Komisjonist kui ka väljastpoolt seda, aitab veelgi kaasa teaduspõhiste tõendite kogumisele ja läbitöötamisele,» lausus Jourová.

Uus teadmuskeskus hakkab koordineerima turujärelevalvetegevusi, sealhulgas ka neid, mis on seotud mitmes liikmesriigis samasuguses pakendis ja sama kaubamärgiga pakutavate toiduainete koostisega.

Samuti hoiab see käigus varajaste toidupettusest hoiatamise ja teavitamise süsteemi ning ühendab liikmesriikide ja Komisjoni toiduainetega seonduvaid andmebaase.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back