Lugeja küsib: mida tähendab mitmekesisus töökeskkonna vaates?

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt kujundab ja sisustab tööandja töökoha nii, et on võimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ning säilitada töötaja töövõime ja heaolu.

FOTO: Dmitriy Shironosov / PantherMedia / Dmitriy Shironosov

«Oleme rahvusvaheline ettevõte ja tahame ettevõttes suuremat tähelepanu pöörata mitmekesisuse edendamisele. Mida tähendab mitmekesisus töökeskkonna vaates?» soovis lugeja teada.

Vastab Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu:

«Mitmekesisus (ingl k diversity) on inimese eripärast tulenev ainulaadsus, mis annab talle elukogemuse ning sellest tulenevalt potentsiaali panustada ühiskonnaellu oma unikaalse visiooni, oskuste ja kogemustega.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt kujundab ja sisustab tööandja töökoha nii, et on võimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ning säilitada töötaja töövõime ja heaolu. Töövõime ja heaolu säilitamine eeldab aga töötaja isikust tulenevate eripäradega arvestamist.

Juba töökoha kujundamisel ning töövahendi andmisel peab tööandja arvestama, et see peab vastama kasutaja kehamõõtmetele ning füüsilistele ja vaimsetele võimetele. Näiteks tool, mis võimaldab keskmise pikkuse ja kaaluga naisterahval ennast igati mugavalt istuma sättida, suure tõenäosusega ei sobi 1.90 pikkusele meesterahvale, sest tal lihtsalt ei ole võimalik mugavat tööasendit leida.

Ka töötaja füüsilise ja vaimse ülekoormuse vältimiseks peab tööandja kohandama töö töötajale võimalikult sobivaks. Lisaks tuleb arvestada ka töötaja sooliste ja ealiste iseärasustega, tema töövõime muutumisega tööpäeva või vahetuse jooksul ning võimaliku pikaajalise üksinda töötamisega.

Siia võib tuua ühe elulise näite. Ettevõte võttis tööle kojamehe, keda oli vaja teistest natuke rohkem õpetada ja juhendada. Paraku aga seda ei tehtud ning kojamees saadeti kohe objektile. Nii ei teadnudki ta, mida ta täpselt tegema peab ning keegi temaga ka ei tegelenud. Kojamees küsis seepeale klientidelt, mida ta tegema peaks -  ta tõesti püüdis oma tööd võimalikult hästi teha, aga kliendid ei osanud talle juhised anda. Ühel hetkel leidis ettevõte, et kojamees ei saa tööga hakkama ning töösuhe lõpetati. Peagi aga võis kojameest näha töötamas ühes teises ettevõttes, kus ta tuli oma ülesannetega kenasti toime. See ettevõte arvestas töötaja eripäraga, tema juhendamiseks ja välja õpetamiseks võeti piisavalt aega ja nüüd saab inimene oma tööga suurepäraselt hakkama.

Mitmekesisuse juhtimine töökeskkonna vaates aitab organisatsioonidel oma tegevuses paremini arvestada töötajate ja klientide erinevusi, nende vajadusi, eelistusi ja harjumusi ning seeläbi edendada võrdset kohtlemist.»

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles