Tehnilise järelevalve amet kutsub talgulisi teada andma ohtlikest kaevudest

Kaaneta kaev. Pilt on illustreeriv.

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Tehnilise järelevalve amet koostöös häirekeskuse ja päästeametiga kutsub 5. mail toimuval «Teeme ära!» talgupäeval teada andma katmata ja katkiste luukidega kaevudest ning muudest sama ohtlikest rajatistest.

Nii talgupäeval kui ka edaspidi saab ohtlikest rajatistest teatada päästeinfotelefonile 1524. Esmase ohu kõrvaldamiseks tuleks ohuala käepäraste vahenditega märgistada või piirata.

Tehnovõrkude kaevusid, vanu veevõtukaevusid, maa-aluseid keldreid, mahuteid ja muid selliseid rajatisi on üle Eesti väga palju, kuid paraku puudub ülevaade nende asukohtadest ja seisukorrast. Ohtlikest rajatistest tingitud õnnetuste ärahoidmisele saab iga inimene kaasa aidata. Talgupäevad on tänuväärne ettevõtmine, kus kümned tuhanded inimesed aitavad üheskoos keskkonda korrastada. Mainitud rajatistest teatades saab anda oma panuse, et elukeskkond ohutumaks muuta.

Päästeala infotelefonile 1524 helistajalt küsitakse andmeid, mis aitavad võimalikult täpselt määrata ohtliku rajatise asukohta ja ala käidavust, rajatise tüüpi (näiteks kaaneta või katkise luugiga kaev, maa-alune mahuti, sissekukkunud kelder), objekti ohtlikkust hinnata aitavaid parameetreid (ava või augu sügavus ja läbimõõt) ning helistaja kontaktandmeid juhuks, kui hiljem tekib raskusi rajatise loodusest ülesleidmisega.

Kui helistajal võimalik, võiks ta edastada ohtliku kaevu koordinaadid, kuna see hõlbustab nii operatiivselt reageerival meeskonnal kui ka vastutaval ametkonnal leida täpne asukoht. Sõltuvalt infotelefonile laekunud rajatise ohtlikkusest (näiteks väga käidav koht) edastab häirekeskus info politseile või päästjatele kiireks reageerimiseks. Lisaks teavitatakse kohalikku omavalitsust, tehnilise järelevalve ametit ja põllumajandusametit, kes selgitavad välja rajatise omaniku.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles