Tarbijakaitseamet ja tehnilise järelevalve amet ühinevad

Tehnilise järelvalve ameti peadirektor Kaur Kajak.

FOTO: SANDER ILVEST / PM/SCANPIX BALTICS

Valitsus kiitis heaks majandus- ja taristuministri ettepaneku ühendada tarbijakaitseamet (TKA) ja tehnilise järelevalve amet (TJA) eesmärgiga suurendada inimestele ja ettevõtetele pakutavate teenuste ja riikliku järelevalve võimekust.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson selgitas, et kuna ametid tegutsevad kattuvates valdkondades, on parimate asjatundjate koondamine ühtsesse asutusse samm edasi efektiivses ja tõhusas riigivalitsemises. Samuti on kahel ametil ühisosa teavitus- ja nõustamisteenuse puhul ning sageli on ka järelevalve objektid samad.

«Lähtume ametite ühendamisel riigireformi üldisemast põhimõttest vähendada dubleerimist riigiametis ning tõsta avalike teenuste kvaliteeti,» ütles Simson.

Minister lisas, et tööprotsesside ühtlustamine parendab koostööd ja tõhustab riiklikku järelevalvet ning vähendab halduskoormust nii ametitele kui ka klientidele.

TJA peadirektor Kaur Kajaku sõnul on ühendameti loomise kasutegur väga laiapõhjaline ja kõiki pooli hõlmav. «Ühe väikese riigiameti tegevuse ümberkorraldamine ei loo enam efekti ja lisandväärtust ei riigile, ettevõtjale ega kodanikele,» sõnas Kajak ja lisas, et loodav ühendamet ja selle suurenev kompetentsipagas ning tegevushaare annab aga eeldused nii teenuste paremaks kättesaadavuseks ja nende kvaliteedi tõusuks kui ka senisest märksa paindlikumalt ja efektiivsemalt ressurssi kasutada. «Nende eesmärkide saavutamiseks pean esmaseks väljakutseks sünergia ja parimate koostöö- ning juhtimismudelite loomist ühendameti meeskonnas – see on edukuse ja jätkusuutlikkuse üks võtmetegur.»

Tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste.

FOTO: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste selgitas, et tarbijakaitse valdkond on muutumas ELi ühistururul kauplemise turvalisuse ja usaldusväärsuse üheks oluliseks garandiks, mistõttu ootused ühendametile on samuti seatud väga kõrgele.

«Juba täna kaldub tarbijakaitse väljakutsete teravik nii siseriikliku kui piiriülese kauplemise järelevalves geograafilistele piirangutele, ebaausate kauplemisvõtete rakendamisele e-kaubanduses, aga ka nn tellimuslõksudele, andmete väärkasutamisele, reklaamile ja kauplemisele sotsiaalmeedias jmt küsimuste lahendamisele,» rääkis Sooniste.

Ta lisas, et lähiaastate perspektiiv nõuab ühendametilt lisaks tugevale õigus- ja oskusteabele ka majandusanalüütilist ja IT-kompetentsi, mida peab toetama tugev tehniline baas.

«Usun, et ametite ühendamisest tekkiv sünergia ja mastaabisääst võimaldab nimetatud väljakutsetele kohaseid lahendeid ja ressursse pakkuda,» ütles Sooniste.

Uue ameti nimeks saab tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet ja see alustab tööd 2019. aasta 1. jaanuarist. Tarbijakaitseameti ühendamisel tehnilise järelevalve ametiga jääb loodav amet täitma kõiki seni kahel ametil lasuvaid põhifunktsioone.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles