Talutoidu tootjad soovivad riiklikku toetust

Tiit Niilo Tartus taluturu avamisel.

FOTO: Andres Ehreinpreis

Võrumaale Nopri talumeiereisse kogunes eile 50 talutoidu tootjat ja müüjat, kes leidsid, et Eestis on vaja põllumajandusministeeriumi eestvedamisel kohaliku toidu strateegia koostada.


Tööseminari korraldas MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti, mille juhatuse liige, Nopri talumeierei peremees Tiit Niilo ütles, et kohaliku toidu paremaks jõudmiseks tarbijani on vaja teha senisest suuremat koostööd nii tootjate kui riigi tasandil.

«Kohaliku toidu riikliku ja regionaalse strateegia väljatöötamine on üks võimalusi, kuidas saaks senisest tõhusamalt talutoidu tootjate tegevusele kaasa aidata,» lausus ta.

Niilo lisas, et kohaliku toidu strateegia ja tegevuskava koostamine ning selleks eelarvevõimaluste leidmine võiks olla ministeeriumi üks prioriteete uue maaelu arengukava (MAK) koostamisel.

Seminaril osalenud põllumajandusministeeriumi esindajad leidsid, et kohaliku toidu strateegia koostamine võiks tulla kõne alla järgmise MAK perioodi raames Eesti toidu jätkuprogrammina.

Ehkki täna ei ole olemas kohaliku toidu turustustoetusi, on ministeerium teadvustanud selle teema olulisuse ning püüab sellesse panustada läbi ühistegevuse toetamise.

Lisaks kohaliku toidu strateegia koostamise vajalikkusele toodi töögruppides ja seminaripäeva lõpus välja veel mitmeid tegevussuundi, sealhulgas lasteaedade, koolide ja hoolekandeasutuste toetamine kohaliku toidu tarbimisel, tihedam koostöö talutoidu tootjate ja turismitalunike vahel ja palju muud.

Ühe olulise aspektina jäi kõlama ka vajadus arvestada senisest enam piirkondlike eripäradega ja võimaldada eritingimusi talutoidu tootjatele toetuste taotlemisel ning erinevate nõuete täitmisel. See aitaks kaasa pere- ja mikroettevõtete arengule, väärtustaks maaettevõtlust, tõstaks esile paikkondlikku traditsioonilist toidukultuuri ja toetaks talutoidu tootmist.

Eestis on sadu kohaliku toidu tootjaid ja kümneid tuhandeid kohaliku toidu tarbijaid. Talutoidu turustamiseks kasutatakse erinevaid müügiviise ja kanaleid, üldjuhul omasugustega koostööd tegemata. MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti ja mitmed kohaliku toidu müügiga tegelejad on jõudnud aga äratundmiseni, et talutoidu tootjatel ja müüjatel oleks
vaja rohkem koos välja mõelda ja planeerida müügivõimalusi.


MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti avas 2010. aasta augustis väiketootjatele müügikoha Tartus Lõunakeskuse taluturul, kus müüakse kvaliteetset ja ausat Eesti talukaupa - tooraine pärineb kindlast talust või on valmistatud kas talus või tehakse töötlemisel koostööd väiketootjaga. Taluturul pakutakse võimalikult laia tootevalikut aiasaadustest piima-, liha- ja pagaritoodeteni, samuti mett, mune ja muud kaupa.

Toimetus ootab lugejate küsimusi Saada küsimus

Populaarne

Tagasi üles