Ka Swedbank teeb netipanka rahapäeviku

Swedbanki uus rahaplaneerimiskeskkond.

FOTO: Tarbija24.ee

Swedbank avab peagi oma klientidele samalaadse eelarve koostamise keskkonna – rahaplaneerija, nagu seda on SEB panga rahapäevik.

Ülesehituselt on SEB ja Swedbanki rahaplaneerimiskeskkonnad võrdlemisi sarnased  – tulud ja kulud saab jagada erinevatesse gruppidesse, pank teeb enamiku jaotusest ka ise automaatselt ära, saab koostada eelarvet ning analüüsida hõlpsasti kulusid ja tulusid.

Siiski on võimalik välja tuua ka mõned erinevused. Näiteks saab SEB rahapäevikusse liita ka teisi kasutajaid – koostada ühine eelarve ja tulude-kulude ülevaade koos abikaasaga (Swedbank lisab sellise võimaluse oma klientidele sügisel). Samuti võimaldab rahapäevik importida oma teise konto ülevaate mõnest muust pangast. Selliseid lahendusi Swedi rahaplaneerijas pole.

Rahapäevikus liigitub enamik kuludest  automaatselt vastavasse kulukategooriasse. Näiteks Neste bensiinijaamas tehtud ost läheb otse transpordi kuluklassis kütuse alla või Prismas tehtud kaardimakse liigitatakse toidukuludesse. Swedbanki rahaplaneerijas peab enamike tavapäraste ostude puhul tegema esmase liigituse ise, järgnevatel kordadel toimib süsteem juba samamoodi automaatselt.

Rahapäevik annab mõnevõrra täpsema visuaalse ülevaate ka erinevate kuluklasside lõikes. Näiteks saab eraldi lahti võtta söögile ja joogile tehtud kulutuste lehe ja vaadata detailsemalt, kui palju, millele ja millistes ettevõtetes on kulutatud ning vaadata ka viimase kuue kuu võrdlust selle grupi sees. Ka Swedbanki rahaplaneerijas saab iga kuluklassi eraldi ette võtta, ent seal tuuakse välja vaid selles kulukategoorias tehtud kulutuste tabel ajalises järjestuses.

Kui rahapäevik näitab graafikuna viimase kuue kuu tulude ja kulude ülevaadet, siis rahaplaneerijas on võimalik võtta välja ka kahe aasta ülevaade. SEB rahapäevikus on tulude all veel eraldi liigitus «Minu säästmisvõime», mis toob ka graafiliselt välja selle, kui palju on igakuiselt raha säästetud ning kuidas see aja jooksul on muutunud. Midagi analoogset rahaplaneerijas ei ole.

Üleüldiselt tundub SEB rahapäevik olevat veidi kasutajasõbralikum kui Swedbanki rahaplaneerija, seda nii süsteemi lihtsuse poolest kui ka visuaalse ülevaatlikkuse mõttes.

Swedbanki rahaplaneerija avatakse panga klientidele 20. juulil.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles