Heakskiidu sai vaid viiendik Euroopa toidutootjate esitatud terviseväidetest

EFSA hinnangud toidutoodete terviseväidetele ja nende põhjal koostatav ELis lubatud terviseväidete nimekiri peaks abistama tarbijaid toidu valikul.

FOTO: SCANPIX

Euroopa toiduohutusamet (EFSA) sai juuli lõpus valmis toidu turundamisel kasutatavate terviseväidete hindamisega, millega alustati juba kolm aastat tagasi. Väidete tõendamiseks oli piisavalt teaduslikku materjali vaid viiendikul juhtudest.

Kokku käis EFSA teadlastekogu pilgu alt läbi 2758 väidet ning suurem osa neist ei pea tõsise teaduse kriteeriumite järgi paika. Näiteks ei toonud osa ametile taotluse esitanud tootjaid piisavalt täpselt välja, milline komponent toidus väidetavat tervistavat toimet omab – oli märgitud, et selleks on probiootikumid või siis kuidained, kuid millised täpselt, jäi selgusetuks.

Samuti oli taotlusi, mille puhul oli probleemiks see, et väidetud toime polnud normaalse tervisega inimese jaoks sugugi kasulik. Näiteks toidud, mis aitavad organismist vett väljutada.

Heakskiitu ei saanud ametilt ka liialt üldsõnalised väited, kus märgiti, et konkreetse toiduaine tarvitamine on seotud energia ja vitaalsusega või siis on kasulikud naiste tervisele ja vaimsele energiale.

Probleemiks oli ka inimestega tehtud uuringute puudumine ning samuti väited, mida sooviti kasutada liialt laialt. Näiteks olid taotlustes toodud terviseväited puu- ja juurviljade ning piimatoodete kohta üldiselt, mitte konkreetse toote kohta.

EFSA-lt negatiivse hinnangu saanud terviseväidete kasutamine keelustatakse, kuid suure tõenäosusega ei juhtu see enne järgmist aastat. Seda seetõttu, et EFSA hinnangute põhjal koostatud Euroopa Liidus lubatud terviseväidete lõppnimekirja peab üle vaatama ja heaks kiitma ka Euroopa Komisjon, Parlament ja liikmesriigid.

Ühtegi toodet EFSA hinnangute ja lubatud terviseväidete nimekirja paikaseadmisega siiski ei keelata, piirangud puudutavad vaid nende turundamisel kasutatavaid väiteid.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back