Tubakadirektiivi ülevaatamine võib sigarettidelt näo ja maitse viia

Fragment Euroopa Komisjoni veebilehelt. Pildil sigaretipakkidele mõeldud pilthoiatused.

FOTO: Tarbija24

Euroopa on üle vaatamas tubakadirektiivi ning järgmisel aastal oodatakse Euroopa Komisjonilt regulatsiooni muutmiseks konkreetseid ettepanekuid. Praegu arutusel olnud ideed hõlmavad näiteks hirmutavaid pilthoiatusi ning maitselisandite keelamist.

Direktiivi muutmiseks küsis komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste direktoraat arvamusi ka avalikkuselt. Pikalt kestnud avaliku küsitluse käigus laekus arvamusi 85 000 vastajalt, kusjuures enamik vastanutest olid eraisikud.

Täpsemalt küsiti inimestelt arvamusi nelja teema kohta:

  • kohustuslik pilthoiatus tubakatoote pakendil;
  • silmatorkamatu või standardpakend;
  • ohtlike ja suitsetama meelitavate ainete reguleerimine tubakatoodetes;
  • tubakatoodete interneti teel ja automaatidest müümise piiramine või keelustamine.

Ettepanekud olid väga erinevad. Näiteks märkisid kohustuslike pilthoiatuste ja silmatorkamatute pakenditepooldajad, et need aitaks oluliselt vähendada tubakatoodete pakendite reklaamimõju. Vastupidisel seisukohal olijad osutasid aga juriidilistele kaalutlustele ja väitsid, et suitsetamise alustamist valged pakendid ja võikad pilthoiatused ei mõjuta.

Sarnane vastuolu ilmnes ka lisaainete küsimuses. Koostisainete reguleerimisepooldajate väitel hoiaks näiteks magusa-, puuvilja-, lille- ja kommiaroomi keelamine noori suitsetamisega alustamast. Ideele vastu olnud arvajad tõstsid aga esile seda, et taoline samm diskrimineeriks hoopis teatud tubakasorte ja -marke.

Avaliku arutelu tulemusi lubab komisjon arvesse võtta 2012. aastal valmiva direktiivi muudatusettepaneku koostamisel. Avalik arutelu kestis 24. septembrist kuni 17. detsembrini 2010.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles