Kontroll muutis internetis piletite ostmise tarbijatele ohutumaks

Piletilevi müügipunktist ostetud piletid. Foto on illustreeriv.

FOTO: Toomas Huik / Postimees

Muusika- ja spordiürituste pileteid müüvatest Euroopa Liidu (EL) riikide veebisaitidest vastab praeguseks ELi tarbijakaitse eeskirjadele 88 protsenti, mis on enam kui poole võrra rohkem kui aasta tagasi.

Internetis pileteid müüvaid veebisaite analüüsiti 2010. aasta septembris, mil kontrolliti kultuuri- ja spordiürituste pileteid müüvate lehekülgede vastavust ELi tarbijakaitse eeskirjadele. Vaatluse all oli 414 veebilehte. Kontrolli käigus selgitati välja probleemsed internetilehed, mille kaudu müüdi pileteid olematutele üritustele või kus ei selgitatud, kas ürituse ärajäämise korral tagastatakse ostjale piletiraha või mitte, seega peaks muusika- ja spordiürituste piletite internetis ostmisel halbu üllatusi edaspidi vähemaks jääma.

Tüüpilised avastatud probleemid olid seotud piletite hinna või kaupmehe kohta esitatud puuduliku või eksitava teabega ning ebaõiglaste müügitingimustega. Teave veebisaitidel parandati enamasti vabatahtlikult, kuid mõnel juhul määrati ka karistused. Riigiastused töötavad selle nimel, et pooleliolevad juhtumid lõpetada. Piiriüleste juhtumite puhul tehakse koostööd naaberriikide ametkondadega.

Üle-euroopalised kontrollid jätkuvad ka edaspidi – praegu valmistatakse ette uut intensiivkontrolli ja 2012. aastaks on kavandatud mitu ühismeedet. 2009. aastal ostis 35 protsenti internetis ostlevatest ELi tarbijatest pileteid kas kultuuri- või spordiüritustele.

Euroopa tarbijakeskuste andmetel on nende uuritud internetiostudega seotud kaebustest 30 protsenti seotud vaba aja ja kultuuriteenustega, millest suure osa moodustavad kultuuri- ja spordiüritused.

Kontrollimisi kajastaval veebisaidil saab tutvuda ka näidetega korrektsete ja ebakorrektsete veebisaitide kohta.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles