Europarlament lubaks ainult kuni 48-tunnist töönädalat

Valvearst ja õde Tallinna keskhaigla traumapunktis.

FOTO: Toomas Huik

Euroopa parlament kiitis heaks tööaja direktiivi muutmise eelnõu, millega kehtestataks kaheteistkümne kuu lõikes keskmiselt maksimaalselt 48-tunnine töönädal. Samuti otsustas parlament, et kogu valveaeg peaks olema tööaeg.

Vastava raporti esitanud Alejandro Cercas ütles pärast hääletust, et see on võit Euroopa Liidu kahe miljoni arsti ja miljoni meditsiinitudengi jaoks.

Praegu kasutavad 15 liikmesriiki, teiste hulgas ka Eesti, tööaja direktiivist erandi tegemise võimalust. Parlament soovib, et sellist võimalust enam ei oleks. Kehtivatest eranditest tuleks loobuda kolme aasta jooksul pärast direktiivi jõustumist.

Lisaks otsustas parlament, et kogu valveaeg peaks olema tööaeg. Saadikud märgivad siiski, et valvekorra tegevusetut aega võib kollektiivlepingute ja muude tööturu osapoolte vaheliste lepingute alusel arvestada eri viisil, et täita keskmise iganädalase maksimaalse tööaja nõuet.

Inimestel, kel on rohkem kui üks lepinguline töösuhe, loetaks direktiivi muutmise järel tööajaks kõigi lepingute alusel töötatud ajavahemike summa.

 

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles