Lasnamäelasi värvatakse Mavrodile uut püramiidi ehitama

Selline plakat ripub Lasnamäel.

FOTO: Den za Dnjom

Lasnamäel Mustakivi tänaval ripub reklaamplakat finantspüramiidi MMM logoga, mille ohvriks langes 90-ndate algul endise Nõukogude Liidu alal miljoneid inimesi, kirjutas nädalaleht «Den za Dnjom».


Püramiid tegutses kõigest pool aastat, kuid selle ajaga saavutas selle käive kolmandiku kogu Venemaa eelarvest. Täna teavad kõik, kaasa arvatud õiguskaitseorganid, et kavas oli luua finantspüramiid, mille tegevust ei ole aga tänaseni lõpetada suudetud.

Reklaamiandja kutsub üles ennast registreerima, lubades selle eest 15 euro väärtuses kingituse. Samal kuulutusel on ka hoiatus, et püramiidid on kahjulikud finatstervisele. Ära on toodud MMM looja Sergei Mavrodi ametliku kodulehe aadress.

Üks uue Venemaa kuulsamaid kelme Sergei Mavrodi tuli alles mõne aasta eest vanglast, kus kandis karistust dokumentide võltsimise ja kelmuse eest eriti suures ulatuses. Mõnda aega polnud sellest finantspüramiidi loojast, keda on nimetatud nii kaasaja kõige suuremaks petiseks ja vargaks kui ka finantsgeeniuseks, väljaspool oma kodumaa piire midagi kuulda.

Hiljuti hakkas aga levima info, et Mavrodi on hakanud looma uut püramiidi Ukrainas ja nüüd on projekt siis ka Eestisse jõudnud.

Ajaleht saatis järelpärimise märgitud elektronposti aadressile. Kirjale vastas keegi Dmitri järgmist: «See projekt kujutab endast massi inimesi, kes on huvitatud ühest ideest - anda finantsabi üksteisele. Siit tuleneb ka projekti nimi - vastastikuse abistamise kassa.»

Dmitri kinnitas, et MMM-2011 ilmus ka Eestisse. Esimesed sammud tehti Venemaal ja nüüd hõlmab süsteem tema sõnul kogu maailma. Ta lisas, et reklaamis on hoiatatud, et tegu on puhtakujulise finantspüramiidiga ja igaüks peab ise otsustama, kas ta tahab selles osaleda ja raha teenida või mitte.

Dmitri selgitust mööda on süsteemis osalejad ja juhid. Juhiks saab osaleja, kes toob püramiidi üle 10, 100 või 1000 osaleja. Deposiitide ost ja müük ning raha väljamaksmine toimub juhtide kaudu. «Selle süsteemi eesmärgiks on lõhkuda maailmas ammu väljakujunenud parasiitlikku majandussüsteemi, mis teeb osa inimesi orjadeks ajades neid võlgadesse,» selgitas ta ja lisas, et püramiidskeemi vastu on elav huvi.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Mihkel Loide sõnul on püramiidskeemid endiselt kuritegelikud ja keelatud ning kui selliseid juhtumeid leidub, siis politsei neid ka uurib. «Seni, kuni aga nimetatud tegevusi või muud seadusega keelatut aset ei leia, pole politseil põhjust eraettevõtte tegevust kommenteerida,» lausus ta.

Tarbijakaitseameti osakonnajuhataja Hanna Turetski-Toomik lisas omalt poolt: «Tarbijakaitseamet soovitab igal juhul vältida igasugustes püramiidskeemides osalemist, eriti aga finantspüramiidides osalemist. Paraku ei saa amet aidata, kui tarbijal peaks tekkima reaalselt probleeme sidudes ennast erinevate püramiidskeemidega, seetõttu saame vaid hoiatada ja tähelepanu juhtida ja paluda, et ka meedia seda teeks. Omalt poolt saan kinnitada, et vaatame reklaami (sh ka veebilehekülje) üle ja hindame, kas see on seadusega vastuolus või mitte ja rakendame vajalikke meetmeid».

Projekt МММ-2011 käivitus selle aasta algul ja areneb edukalt Ukrainas, Venemaal ja nüüd ka Eestis, mistõttu võib seda nimetada rahvusvaheliseks. Sergei Mavrodi ise protsessis ei osale, ehkki just tema isiklikult otsustab kaks korda nädalas, millise kursiga ostetakse ja müüakse nn МММ-dollareid, mis selle aasta 1. oktoobrist nimetati ümber mavrodeks.

Nagu taolistes püramiidides tavaks, lubatakse inimestele kasumist 20-30 protsenti kuus. Vene kompetentsed organid on ametlikult teatanud, et tegu on finantspüramiidiga, mille töö põhimõtteks on kelmus, sest sellist kasumit pole teenida võimalik.

Samas ei saa Venemaal Mavrodi tegevust peatada, kuna süsteem on üles ehitatud nii, nagu üks inimene laenaks teiselt ja hiljem justkui tagastaks selle protsentidega või ei tagastaks üldse. Mingeid lepinguid ega nimekirju ei eksisteeri - tegu on hasartmänguga.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles