EL ei luba vett reklaamida kui vedelikupuuduse peletajat

Veemüüjad ei saa oma toodet ELis reklaamida kui vedelikupuuduse riski vähendajat.

FOTO: SCANPIX

Sel kolmapäeval kinnitatud otsuse järgi ei anta Euroopa Liidu joogitootjatele õigust reklaamida vett kui vedelikupuuduse peletajat.

Euroopa Komisjon on jõudmas lõpufaasi Euroopa turul müüdavate toiduainete reklaamides kasutatavate terviseväidete paikapidavuse hindamisega. Komisjoni ülesandel on tootjate esitatud terviseväiteid hinnanud juba Euroopa toiduohutusameti teadlased ning nende hinnang vee kui vedelikupuuduse peletaja osas sai selgeks juba veebruaris.

Toiduohutusametile hindamiseks esitatud väite järgi aitab regulaarne vee tarbimine vähendada vedelikupuuduse tekke ning sellele järgneva sooritusvõime langemise riski. Kuigi terve mõistusega võttes näib selline reklaamväide igati õigustatuna, ei andnud amet sellele oma heakskiitu.

Sellise otsuse põhjuseks on Euroopa Komisjoni regulatsiooniga paika pandud definitsioon, mida haiguse riski vähendamisele viitav terviseväide endast kujutab. Määratluse järgi saab taoliste väidetega reklaamida vaid neid toiduaineid, mille tarvitamine vähendab oluliselt haiguse riskifaktoreid.

Vett puudutava väite hindamistaotlusel oli vedelikupuudus märgitud kui haigus ning riskifaktoritena nimetasid taotlejad veekaotust kudedes. Just viimasega polnud ameti teadlastepaneel nõus – nende hinnangul ei saa veekaotust kudedes nimetada vedelikupuuduse riskifaktoriks. Sel põhjusel sai hindamiseks esitatud terviseväide ka negatiivse hinnangu.

Kolmapäeval otsustas Euroopa Komisjon lähtuvalt ameti hinnangust, et ei kanna seda vett puudutavat väidet Euroopa Liidus lubatud terviseväidete lõppnimekirja. Samas dokumendis lükati tagasi ka kaltsiumiga rikastatud mahlasid puudutav väide, et nende tarvitamine vähendab hammaste erosiooni riski.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles