Pane tähele: AirBnB maksustamisel kehtib ebavõrdne eripära

Airbnb logo.

FOTO: DADO RUVIC/REUTERS/Scanpix

Kui korteri või maja elamiseks väljaüürimisel saab enne tulumaksu tasumist 20% kulude katteks maha arvata, siis lühiajalisel majutamisel, näiteks AirBnB või Booking.com kaudu, see soodustus ei kehti.

Alates 2016. aastast võib füüsiline isik üüritulust elamu või korteri üürimisega seotud kulude katteks 20% maha arvata. Selleks ta kuludokumente esitama ei pea. 20% mahaarvamine tehakse üüritulu deklareerimisel tuludeklaratsiooni alusel.

Eluruumi üüritulu 20% mahaarvamist rakendatakse ainult elamu või korteri üürimisel eluruumi üürilepingu alusel. Eluruumi üürilepinguga on tegemist siis, kui lepinguga antakse üürile eluruum ja lepingu sõlmimisel lepitakse kokku, et seda hakatakse kasutama elamiseks. Näiteks kui äriühing võtab korteri üürile selleks, et seal bürood pidama hakata, siis ei muuda asjaolu, et see korter on iseenesest ka elamiseks kasutatav, üürilepingut veel eluruumi üürilepinguks.

Kui aga eluruum antakse kasutusse inimeste majutamiseks, siis sellisel juhul 20% mahaarvamist rakendada ei saa ning saadud tulu tuleb deklareerida renditulu tululiigi all. Näiteks AirBnB või booking.com kaudu inimeste ajutiseks majutamiseks eluruumi kasutuse andmisel peab eraisik, kellele see ettevõtluseks ei ole, oma tuludeklaratsioonis kajastama tulu brutosumma, millest kulusid, sealhulgas teenustasu, maha arvata ei saa. Samuti ei saa 20% mahaarvamist rakendada ning renditulu tululiigi all tuleb deklareerida tulu, mida saadakse lepingust, mille eesmärk on eluruumi allrendile andmine.

Kui varem tuli maksudeklaratsiooni märkida ka üürija või rentija andmeid, siis uutele vormidel sellised lahtrid puuduvad ning üüri või renditulu deklareerimisel tuleb märkida saadud tulu summa.

Kuigi praegu ei ole maksuametil täit ülevaadet, kes ja kui palju majutusteenuselt AirBnB kaudu teenib, siis ettevõttega peetakse läbirääkimisi ning ülevaade saadakse loodetavasti uue aasta alguseks.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back