Iga seitsmes tudeng investeerib

Kes senti ei korja, see eurot ei saa.

FOTO: Toomas Huik

Müügi- ja konsultatsiooniettevõte Southwestern Advantage teostas Eesti suuremate ülikoolide esimese ja teise aasta tudengite seas küsitluse, millest selgus, et investeerimine on noorte seas vähe levinud ning suuremal või väiksemal määral tegeleb sellega ligi 15 protsenti küsitletutest.

Southwestern Advantage alustas taas noorte tudengite oma programmi kandideerima kutsumisega ning ühtlasi viib selle käigus üliõpilaste seas läbi ka küsitluse, kus uuritakse nende materiaalse olukorra, töökohtade, investeerimise ning eesmärkide kohta.

Selgus, et küsitlusele vastanute seast tegeleb investeerimisega tõsiselt natuke üle ühe protsendi ning vähemal määral 13 protsenti tudengitest. Samas märkis kõigest 9 protsenti vastanutest, et tahaks küll investeerimisega tegeleda, kuid selleks puudub piisavalt vahendeid.

«Tulemused on mõnevõrra üllatavad, kuid teistpidi mõneti ka ootuspärased,» märkis Southwestern Advantage Eesti esindaja Erki Kukk. «Oleme aastate jooksul näinud, kuidas huvi investeerimise vastu on üldjuhul üha kasvanud ning on üllatav, et küsitlus näitas noorte seas nii vähest huvi asja vastu. Muidugi on arusaadav, miks investeerimisega ei tegeleta, kuna küsitlusest selgus ka, et üle 43 protsendi noortest on oma vanematest veel materiaalselt sõltuvad ning ilmselt just vahendite puudumise tõttu arvatakse, et siis pole üldse mõtet huvi tundma hakatagi.»

Kukk märkis, et samas on näha, et nii kui noorte rahalised võimalused paranevad, siis kasvab huvi investeerimise vastu hüppeliselt. «Meil on palju selliseid kogemusi, kus noortega esmalt kohtudes ja meie programmi kutsudes puudub neil igasugune huvi investeerimise vastu, aga kui peale töökat suve on teenistus olnud hea, siis käitutakse vägagi vastutustundlikult ja kohe hakatakse aktiivsemalt investeerimise temaatikasse süüvima,» selgitas Erki Kukk. 

«Iseenesest on see huvi tekkimine vägagi positiivne, kuid samas näitab, et ikka valitseb veel väärarusaam, et investeerimine on midagi, millega saavad tegeleda ainult rahakad inimesed,» lisas Kukk. 

Southwestern Advantage tudengite küsitlusest selgus lisaks veel, et 30 protsenti nootest üliõpilastest näevad ennast tulevikus pigem ettevõtjana või vabakutselisena ning 47 protsenti pigem palgatöölisena. Viiendikul vastajatest polnud eelistust. 

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles