Eestlased joovad pea 40 euro eest Coca-Cola tooteid aastas

Coca-cola

FOTO: JEWEL SAMAD / AFP

2017. aastal maksid Eesti tarbijad Coca-Cola toodete eest kokku 49 miljonit eurot ehk keskmiselt 37,8 eurot iga inimese kohta inimust vanurini. 

Firma teatas, et nende sotsiaalmajandusliku mõju analüüs näitas, et 2017. aastal maksid Eesti tarbijad Coca-Cola toodete eest kokku 49 miljonit eurot. Coca-Cola ettevõtted lõid maksude, palkade ja kasumi näol Eesti majandusse 34 miljoni eest lisandväärtust.

Coca-Cola toodete eest tasutud 49 miljonist eurost 8,2 miljonit moodustas käibemaks. 20,9 miljonit olid müügikohtade marginaalid, mis avaldavad mõju eelkõige siinsele kaubandusele Coca-Cola ettevõtete loodud väärtusahela lõpus. 22 miljoni euro suurune oli süsteemi ettevõtete mõju kohalikele tootjatele tarneahela alguses.

2017. aastal panustas Coca-Cola süsteem Eesti majandusse 34 miljonit eurot maksude, palkade ja kasumi näol, mis moodustab 0,16% Eesti SKP-st. 34 miljonist eurost 17 miljonit olid maksud, mis on 0,24% kogu riigi maksutuludest. Coca-Cola süsteemi kuuluvad ettevõtted toetasid oma väärtusahela lõikes eelmisel aastal Eestis 1003 töökohta, mis on 0,16% kogu tööturust. Iga töökoht siinsetes Coca-Cola süsteemi ettevõtetes toetas kaheksa lisatöökoha loomist Eestis üldiselt.

Coca-Cola HBC Baltics peadirektori Konstantin Chouchoukhovi sõnul pannakse suurt rõhku Eesti kohalikule tööjõule. «Balti riigid, sh Eesti, on tuntud talentide poolest – meie siinseid töötajaid hinnatakse kõrgelt kõigis 28 riigis, kus Coca-Cola HBC tegutseb. Märkimisväärsed on ka meie siia toodud maksutulud, mis toetavad kohalikku majandust ja kogukondi,» lisas Chouchoukhov.

Valdav osa ehk 804 Coca-Cola süsteemi poolt toetatavat töökohta Eestis on kaubandussektoris - kaubanduspartnerite või nende tarnijate juures; 107 inimest töötavad Coca-Cola ettevõtetes ning 91 toetatud töökohta asub väärtusahela alguses tarnijate või nende allhankijate juures.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles