Leedo sai Viimsis hankevõidu

Pildil Vjatšeslav Leedo

FOTO: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Vjatšeslav Leedole kuuluv Tuule Liinid hakkab järgneval kahel aastal teenindama riigile kuuluva parvlaevaga Wrangö Prangli ja mandri vahelist liini, mille eest maksab Viimsi vald ettevõttele käibemaksuta 834 000 eurot.

Viimsi vallavalitsus otsustas teisipäevasel istungil tunnistada Tuule Liinid pakkumusmenetluse võitjaks. Kihnu Veeteede pakkumine oli 967 000 eurot.

«Meie jaoks on oluline taastada võimalikult kiiresti Prangli laevaliiklus, et tagada saare elanikele mugav ja turvaline ühendus. Oleme maikuust laevaliikluse toimimisega tegelenud, eelmine hange vaidlustati, millest tulenevalt leidsime, et otsime vedaja nüüd lühemaks perioodiks, et ette valmistada juba pikemaajalist hanget tulevikuks. Ühtlasi oleme läbirääkimas ka riigiga, et leida võimalused uue ja sobilikuma laeva leidmiseks,» ütles Viimsi abivallavanem Margus Kruusmägi pressiteate vahendusel.

Prangli saarevanem Terje Lilleoks rõhutas, et Prangli elanike jaoks on eluliselt tähtis, et saare ja mandri vaheline laevaliiklus toimiks.

«Saareelanike elu sõltubki toimivast laevaliiklusest, kõik igapäevane vajalik transporditakse saarele mandrilt näiteks kütus, ehitusmaterjalid, suurveosed ja nii edasi. Loodame, et uus ettevõtte tagab sujuvama liikluse mandri ja Prangli vahel, omavahelised kemplused saare rahvast ei aita,» ütles Lilleoks.

Prangli laevaliiklust korraldas riigihanke tulemusena alates 2013. aastast Kihnu Veeteed, kellega sõlmitud hankeleping lõppes 30. oktoobril. Vastavalt riigihanke seadusele tuli Viimsi vallal välja kuulutada uus avatud hankemenetlus, mida Viimsi Vallavalitsus ka tegi. Uues hankes tegi parema pakkumuse ühispakkujad OÜ Tuule Liinid ja Saaremaa Laevakompanii, kelle pakkumus tunnistati edukaks.

Sel hetkel polnud Saaremaa Laevakompanii pankrotti välja kuulutatud ega menetlust alustatud. Kihnu Veeteed vaidlustas hanke tulemused, ent riigihangete vaidlustuskomisjon jättis selle rahuldamata.

«Pankrotimenetluse algatamine ei ole pakkujale kohustuslik hankemenetlusest kõrvaldamise alus, see on hankija õigus, mitte kohustus,» ütles Viimsi vallas sisekommunikatsiooni spetsialist Elis Mäeots BNS-ile.

Vaidlustuse tõttu polnud Viimsi vallal enam seadusekohaselt ja õigeaegselt läbiviidud menetluses hankedokumentidest erinevatel tingimustel lepingut sõlmida, kuna hanke periood oli fikseeritud kindla alguse- ja lõpptähtajaga ehk 1. novembrist 2018 kuni 31. oktoobrini 2023, mistõttu ei jäänud Viimsi vallal üle muud, kui hankemenetlus kehtetuks tunnistada.

«Sellises olukorras, kus pädeva asutuse tegevus on riigihangete seaduses sätestatud korras vaidlustatud ja avaliku teenindamise leping lõpeb enne vaidlustuse või kaebuse lahendamist, või kui muul viisil avaldub otsene oht teenuse osutamise katkemiseks, on pädeval asutusel õigus majanduslikult soodsamat võimalust valides leida uus vedaja,» märkis Mäeots.

Kuna liiniveo katkemine Prangli saare ja mandri vahel ei ole mõeldav, on Viimsi vallavalitsus AS-ilt Kihnu Veeteed tellinud ajutiselt reise parvlaevaga Vesta tähtajaga kuni 18. detsembrini.

Paralleelselt viis Viimsi vallavalitsus läbi pakkumismenetluse tulenevalt ühistranspordiseadusest, mille kohaselt võib sõitjateveo ja sõidukiteveo puhul laeva- ja parvlaevaliikluses sõlmida riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest lähtudes avaliku teenindamise otselepingu, aga mitte kauemaks kui kaheks aastaks.

Riigihanke üldpõhimõtteid jälgides korraldatigi pakkumismenetlus, saates välja pakkumiskutsed viiele ettevõttele liiniveo korraldamiseks Prangli saarele. Laekus kaks pakkumust ehk Tuule Liinid OÜ ja Kihnu Veeteed AS. Parima pakkumuse esitas Tuule Liinid OÜ.

Tuule Liinid peaks Prangli ja mandri vahelist liiklust hakkama teenindama riigile kuuluva parvlaevaga Wrangö, mis antakse vedajale üle riigi ja vedajaga sõlmitud lepingu alusel.

Praegu teenindab Kihnu Veeteed Kelnase-Leppneeme liini endale kuuluva asenduslaevaga Vesta, kuna Wrangö oli tehniliste probleemide tõttu rivist väljas.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles