Saaremaal toimunud suure elektrikatkestuse tõttu kutsuti kokku kriisikomisjon

Saaremaa vallavanem Madis Kallas.

FOTO: ANDRES HAABU / PM/SCANPIX BALTICS

Kuressaare linnas ja selle lähiümbruses toimus täna kella 9.51 kuni 13.20 ajal õhuliini rikke tõttu elektrikatkestus.

Elektrilevi esialgse info kohaselt prognoositi elektrikatkestuse pikkuseks kaks tundi. Kui aga täiendava info käigus selgus, et kahe tunniga ei suudeta elektriühendust taastada, otsustas  Saaremaa valla kriisikomisjoni esimees, vallavanem Madis Kallas koos vallavalitsuse kriisireguleerimist korraldava järelevalveteenistuse juhataja Karel Kooviskiga kokku kutsuda valla kriisikomisjoni juhtgrupi, kuhu kuulusid lisaks Madis Kallasele ja Karel Kooviskile kriisikomisjoni liikmed valla IT-juht Anu Tanila ja meedia peaspetsialist Merike Pitk. Täiendavalt kaasati komisjoni töösse valla sisekontrolör Ülle Tänav.

Juhtgrupi kokkukutsumise eesmärk oli saada ülevaade elutähtsate teenuste toimimisest Kuressaares ja lähiümbruses, milleks võeti ühendust Kuressaare Haigla, Kuressaare Soojuse ja Kuressaare Veevärgi juhtidega, kes kõik kinnitasid, et kui elekter tuleb tagasi kella 15ks, ei ole vaja kriisiplaani rakendada. Samal ajal alustas komisjon ühenduse võtmist kõigi elektrikahjustuse piirkonda jäävate lasteasutuste ja sotsiaalhoolekandeasutustega, kellelt saime teada, et olukord on kontrolli all ja kui elektriühendus taastub kella 15ks, siis täiendavat abi ei vajata. Suurim probleem oli, et elektritoidet vajavad küttesüsteemid hakkasid kiiresti jahtuma. Osas koolides saadeti õpilased siiski kella 12st koju ja vanemad hakkasid ka lasteaedadest lapsi koju viima. 

Vallavalitsuse kui ametiasutuse töö elektrikatkestuse tõttu häiritud ei olnud.

Kriisikomisjoni esimehe Madis Kallase sõnul oli õnneks tegu talve kohta suhteliselt sooja ilma ja valge ajaga, mis vähendas elektrikatkestusest tingitud ebameeldivusi, kuigi asutuste ja ettevõtete töö oli häiritud. «Seoses tänase juhtumiga juhime veel kord nii vabariigi valitsuse, Elektrilevi kui Eleringi tähelepanu sellele, kui haavatav on 21. sajandil ühe Eestimaa piirkonna elu ja toimimine selliste elektrikatkestuste puhul,» ütles Madis Kallas, lisades, et vald kindlasti kaardistab elektrikatkestusest põhjustatud kahjud, seda ennekõike just ettevõtete osas.  

Samas tänas Kallas Elektrilevi juhte operatiivse infovahetuse eest.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles