Konkurentsiamet võtab Saaremaal toimunud suure elektrikatkestuse luubi alla

Pressiteade: Konkurentsiamet algatas seoses Saaremaal toimunud ulatusliku elektrikatkestusega järelevalvemenetluse.

FOTO: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Konkurentsiamet algatas 11. jaanuaril järelevalvemenetluse Elektrilevi OÜ suhtes seoses 9. jaanuaril Kuressaares ja selle lähiümbruses toimunud ulatusliku elektrikatkestusega.

Järelevalvemenetluse eesmärgiks on selgitada välja elektrikatkestuse põhjused ning võimalikud tagajärjed ning see, kas tegemist võib olla elektrituruseaduse rikkumisega.

«Kuna tegemist oli mitu tundi väldanud elektrikatkestusega, mis halvas oluliselt inimeste igapäevast elu, siis on meie esmaseks ülesandeks selgitada välja, kuidas edaspidi sarnaseid juhtumeid vältida,» kommenteeris menetluse alustamist ameti peadirektor Märt Ots.

Konkurentsiamet teostab järelevalvet võrguühenduste kvaliteedinõuete täitmise üle vastavalt elektrituruseadusele ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.04.2005  määrusele nr 42 «Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral».

Amet ootab Elektrilevi OÜ selgitusi hiljemalt 24. jaanuariks.

Elektrilevi kommentaar:

Tegemist oli tehniliselt keerulise ja tõenäoliselt mitme kehva asjaolu kokkulangemisel tekkinud harukordse rikkega. Sündmusi uurib meie tehniline komisjon ja lõplik seisukoht rikke põhjuste osas peaks valmima ülejärgmise nädala alguseks. Mõistame, et elektrikatkestus põhjustas kahjuks paljudele klientidele enam kui ebamugavust. Reageerisime tekkinud olukorrale esimesel võimalusel – paarikümne minutiga olid mehed ka sündmuskohal ja keerulise rikke lahendamiseks tõime lennukiga kohale veel täiendavaid automaatikaspetsialiste. Nüüd töötame selle nimel, et välja selgitada täpsed põhjused ja et tulevikus sarnast olukorda vältida.

Tuuli Sokmann

Elektrilevi kommunikatsiooni ja turunduse juht

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles