Õigeaegsest toetusest jäi ilma üle 2000 puudega inimese

Puudega inimesetel lihtsustub toetuse saamine

FOTO: Caro / Scanpix

Toetuste määramise uue korraga seotud tehniliste probleemide tõttu on hilinenud enam kui 2000 puudega inimese toetuste väljamaksmine.


1200 tööealisele inimesele, kes esitasid ekspertiisitaotluse pärast 1. oktoobrit, on toetus sotsiaalministeeriumi teatel välja makstud, umbes sama palju inimesi ootab veel toetuse saamist.

Järjest makstakse toetusi välja ja neid, kelle toetus hilineb, jääb iga päevaga vähemaks.

Novembrikuus teatas sotsiaalkindlustusamet, et ligikaudu 7000 tööealise puudega inimese sotsiaaltoetuse ja töövõimetuspensioni väljamaksmine viibib ameti arstliku ekspertiisi infosüsteemi täiendamise tõttu.  Sotsiaalministeeriumi teatel on töövõimetuspensionid nüüdseks välja makstud ning nende maksmisega seotud probleemid lahendatud. 

Neile, kellel oli enne puude kehtivusaja lõppu sügav või raske puue määratud, makstakse toetuse miinimumsumma ja selle said nad enne jõule ja aastavahetust kätte. Seda makstakse kuni lisakulude õige suuruse tuvastamiseni. Toetuse õige suuruse saab tuvastada uue aasta alguses, vahe makstakse tagantjärele.

Ministeeriumi teatel oli otsus miinimumsumma välja maksta olemas juba novembri lõpus, kuid ka nende inimeste välja selekteerimine võttis aega.

Puudega lastele ja puudega vanaduspensioniealistele inimestele ning ka paljudele puudega tööealistele - kokku üle 100 000 inimesele makstakse sotsiaaltoetused ja töövõimetuspensionid välja õigeaegselt.

05. jaanuaril alustab sotsiaalkindlustusamet puude raskusastme määramist uutele taotlejatele ja inimestele, kellele on varasemalt määratud keskmine puue. IT-lahendus selleks on valmis.

Jaanuaris saavad kõik taotlejad, kellele on määratud puue, toetuse kätte miinimummääras (260 krooni). Inimestele, kes on esitanud taotluse oktoobris või novembris ning kellele on varasemalt määratud raske või sügav puue, jätkatakse 260-kroonise toetuse maksmist jaanuaris ja veebruaris.

Aasta alguses valmib puudest tingitud lisakulude arvutamise IT-lahendus ning veebruaris alustatakse toetuste väljamakseid õiges suuruses osaliselt. Toetuse vahe makstakse kinni tagantjärele.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back