Poolikult paigaldatud kliimaseadmed ja klientide ignoreerimine: tarbijakaitse lisas musta nimekirja järjekordse veebipoe

ww.ackliima.eu veebileht.

FOTO: Kuvatõmmis

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) hoiatab tarbijaid ettevõtte OÜ ArcticCat Kliimale kuuluva veebipoe www.ackliima.eu eest, kuna viimane ei täida oma võetud kohustusi tarbijate ees. Amet soovitab tarbijatel enda majandushuve silmas pidades kaaluda teisi alternatiive.

Mitmed tarbijad on veebipoe www.ackliima.eu probleemidega pöördunud tarbijavaidluste komisjoni. Pöördumistest nähtub, et tarbijatel on probleeme kauba kättesaamise ja tellitud paigaldustöödega, samuti ei vasta ettevõte tarbijate pretensioonidele. Ettevõte ei täida ka tarbija kasuks tehtud komisjoni otsuseid ning on lisatud musta nimekirja.

Veebilehel www.ackliima.eu olev tellimise võimalus on avatud, veebilehel ei ole teavitust, et tellimuste täitmisega oleks probleeme, mistõttu on tarbijatel endiselt võimalik tooteid e-poest tellida. OÜ ArcticCat Kliima ei ole TTJA-le andnud tekkinud olukorra kohta piisavaid selgitusi, amet jätkab ettevõtte suhtes alustatud menetlusega.

Tarbijakaitseseaduse kohaselt on kaupleja kohustatud tarbija kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele samas vormis vastama ja teavitama tarbija nõude rahuldamisest või kaebuse võimalikust lahendusest 15 päeva jooksul alates kaebuse saamisest.

Kui kaupleja ei ole tarbijaga kokkulepitud tähtaja jooksul kaupa kohale toimetanud, peaks tarbija enne, kui ta saab lepingu lõpetada, nõudma kauplejalt kauba kohale toimetamist mõistliku lisatähtaja jooksul. Kui lisatähtaja jooksul kohustust ei täideta, on tarbijal õigus kohustuse täitmise asemel nõuda kahju hüvitamist või lepingust taganeda ja makstud summa tagasi saada.

TTJA-l on õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest võimaldamaks tarbijatel teha teadlikke valikuid.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles