Lubadustest noortele peredele jäi alles sõnade vaht

EKRE suured lubadused noortele jäid valitsusleppest välja.

FOTO: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Kui valimislubadustes lubas eelkõige EKRE oluliselt noorte perede olukorda parandada, siis äsja sõlmitud Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsusliidu leppes on neist lubadustest järel vaid riismed.

Nii näiteks oli EKRE lubadustes kolm suurt vaala just noortele peredele.

Esiteks, et abielus oleva noore pere kodulaenust või kodu rajamiseks tehtud kulutustest tasub riik 25 protsenti iga lapse sünniga, arvestades keskmise kodulaenu summat. Teiseks, vähendada lapse ülalpidajate tulumaksu veerandi võrra iga lapse pealt kuni tema 18-aastaseks saamiseni. Kolmandaks arvestada laste kasvatamine alates teisest lapsest vanemate tööstaaži hulka.

Nendest kolmest suurest lubadusest pole selgesõnaliselt uues leppes ühtegi.

Ainus selgesõnaline kokkulepe on tagada lasterikastele ja noortele peredele võimalus saada oma kodu soetamiseks või parendamiseks laenu riigi käendusel ning ilma kohustusliku omafinantseeringuta – see lubadus oli samas sõnastuses kirjas ka Keskerakonna valimisprogrammis.

Võrreldes lubadusega tasuda veerand kodu soetuseks tehtud kuludest iga lapse kohta on tegu piltlikult erineva kaalukategooriaga, mida võib tõlgendada kui lubadusest taganemisena. Praegu saavad pered Kredexi toel sama teenust 10-protsendilise omarahastusega.

Tulumaksu puhul on sõnastus jäetud veelgi udusemaks. «Seame eesmärgiks suurendada maksuvaba tulu lähtudes laste arvust peres.» Mida see sisuliselt tähendab ehk kas ja mis selle heaks tehtud saab, pole teada. Pigem vihjab viimane rahandusministeeriumi prognoosid sellele, et tulevasel valitsusel tuleb hakata raha kokku hoidma.

Lastekasvatusele kulunud aastate lisamisest staaži hulka pole aga leppes üldse juttu.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles