Köögiviljade söömine Euroopa Liidus.

FOTO: statista.com

Köögiviljade tarbimine Euroopa Liidus on riigiti väga erinev. Näiteks kui Iirimaal ja Belgias söövad igapäevaselt köögivilju 84 protsenti rahvast, siis sööb Ungaris köögivilju iga päev vaid 30 protsenti.

Köögiviljade söömine Euroopa Liidus.

FOTO: statista.com

Graafikult puuduvad andmed Eesti, Tšehhi ja Ühendkuningriigi kohta.