Puust ja punaseks: millal peab jalgrattur ratta seljast maha tulema ja millal mitte?

Jalgrattatee.

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Jalgratas on ideaalne sõiduvahend kõiksugustes tingimustes, kuid liikluses kohtab sellega liiklevate inimeste suhtes segadust ja pahameelt. Seadus on ratturite ja autojuhtide suhted pannud paika võrdlemisi täpselt, kuid pahatihti pole kumbki pool neist piisavalt teadlik.

Või isegi kui ollakse teadlikud, ei ühti tõlgendus seaduse mõttega. Tulemuseks põhjendamatu pahameel ja agressiivne käitumine liikluses. Palju problemaatikat tekitab näiteks ülekäigurajal ratta seljast maha tulemine ja ratturite kõrvuti sõitmine.

«Kui jalgratturil on vaja teed ületada, siis on seda kõige ohutum teha jalgrattalt maha tulles ja lükates seda enda kõrval,» selgitas maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja Monika Heinrand ja lisas, et ületades ülekäigurada ratta seljas, tuleb igal juhul enne sõiduteele sõitmist hoog maha võtta, veenduda tegevuse ohutuses ja ületada tee jalakäija kiirusel. «Arvestama peab sellega, et autojuht ei pea jalgratturile teed andma, kui ta ületab ülekäiguraja jalgrattal sõites. Antud nõue ei kehti vaid juhul, kui rattur ületab ülekäigurada, millele sõidukijuht pöörab. Sõiduteel tuleb jalgrattaga sõita võimalikult sõidutee parema ääre lähedal, mis võimaldab teistel sõidukitel ratturist ohutult mööduda. Seega ei või kaks ratturit kindlasti linnas kõrvuti sõiduteel sõita, kuna see seab ohtu nii neid endid kui ka teisi liiklejaid.»

Turvaline liiklemine algab vastastikkusest lugupidamisest ja liiklusseaduse järgimisest. See tähendab, et autojuht peab jalgratturit märkama ja austama ning samamoodi peab käituma rattur.

Kuigi liiklusseadus sätestab enamikes olukordades täpselt, mil viisil talitada, jääb alati ootus, et liikleja mõtleks igast olukorrast lähtuvalt. Otsustamisel tuleks kasutada tervet mõistust ning olla tähelepanelik ega mitte minna iga hinnaga eest enda õigust läbi suruma, kui on oht, et keegi saab selle tulemusel kannatada.

Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk rõhutab liiklusohutuse tähtsust ning paneb südamele, et «liikluses oleme eeskujuks ka lastele, kes alles õpivad, kuidas erinevates olukordades toimetada. Liikle ettevaatlikult ning anna head eeskuju, tunne seadust ja säilita kaine mõistus.»

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles