Kohus keelas ära «Vötame mönuga» kasutamise

Saaremaa viin.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Kaks aastat tagasi alguse saanud Saaremaa viina kohtusaaga jõudis lõpule – alkoholireklaamis viinapudeli, alkohoolse joogi logo ja sõnade «Vötame mönuga» kasutamine on kohtu otsuse järgi otsene üleskutse alkoholi tarbimisele, mis on aga vastuolus reklaamiseadusega.


Riigikohtus jättis rahuldamata Altia Eesti AS kaebuse ning kohtuotsus kinnitab tarbijakaitseameti poolt 21.detsembril 2009 tehtud ettekirjutuse õigsust.

Vaidlusesse kaasati tarbijakaitseameti poolt mitmeid tunnustatud eksperte, kes tegid muuhulgas reklaamile keelelise ja pildilise analüüsi. Ameti hinnangul annab kohtuotsus arvestatavaid suuniseid alkoholipoliitika rakendamiseks. Ühtlasi muudab see hõlpsamaks edaspidiste alkoholireklaamide menetluse, eelkõige otseste üleskutsete hindamisel ja tõlgendamisel.

«Oleme võtnud otsuse teadmiseks ning ettevõtte jaoks on teema lõpetatud. Vaidlusalust reklaamlauset «Vötame mönuga» kasutas Altia viimati paari aasta eest,» ütles Altia Eesti AS juhatuse liige Kristel Mets.

Mets lisas, et kuigi ettevõtte arvates ei olnud reklaamlause mõistliku tarbimise põhimõtetega vastuolus, tuleb kohtuotsust aktsepteerida.

«Ärivaldkondades, kus seadusandja on pidanud vajalikuks rakendada erinevaid piiranguid sh reklaamipiiranguid, on ettevõtjail oma sektori tundlikkusest tingituna ka kõrgendatud vastutus ühiskonna ees. Kui praktilises elus toimub aga vastupidine – piirangute ja viimaste üle teostatava järelevalve testimine, saab säärast käitumist pidada vaid vastutustundetuks,» ütles tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste.

Tarbijakaitseamet kutsub nii alkoholitootjaid kui reklaamiagentuure üles edaspidi oma tegevuses juhinduma lisaks kehtivale reklaamiseadusele ka jõustunud kohtuotsusest.

Tarbijakaitseamet juhib tähelepanu ka alkoholireklaamides nõutud hoiatuste mõttele. Lisaks sellele, et reklaam ei tohi sisaldada otsest üleskutset alkoholi ostmiseks või tarbimiseks, peab reklaami avaldamisel hindama ka hoiatava teksti hoomatavust. Hoiatus peab olema selgelt loetav sh tekst peab taustast olema eristatav ning paigutatud horisontaalselt.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back