Mis muutub koos palga alammääraga?

FOTO: Toomas Huik / Postimees

Ehkki palga alammäär on tööandjate ja ametiühingute keskliitude vahel kokku lepitav, sõltuvad sellest määrast nii mitmedki seadustes riiklikult kindlaks määratud summad.

Trahvide suurus pole juba mõnda aega seotud alampalgaga, vaid neid määratakse konkreetsete trahviühikute alusel. Peaminister Andrus Ansipi hinnangul ongi õige suundumus, et üha vähendatakse riigi kulutuste sõltuvust kahe eraõigusliku isiku omavahelistest kokkulepetest.

Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit saavutasid põhimõttelise kokkuleppe järgmise aasta töötasu alammäära tõstmises praeguselt 278,02 eurolt 290 eurole. Praegune alampalk kehtib alates 2008. aastast.

Palga alammäärast on sõltuvuses:
• Mitmete omavalitsuste ametnike, samuti omavalitsuselt palka saavate inimeste (nt raamatukogu- või kultuuritöötajate) töötasud on seotud alampalgaga
• Vanemahüvitise miinimummäär on ühtlustatud palga alammääraga
• Töötuskindlustushüvitist makstakse madala palgaga inimestele minimaalselt töötasu alammäära järgi
• Lasteaedades ei tohi vanemate makstav kohatasu ületada 20 protsenti kehtivast palga alammäärast. Paljud omavalitsused kehtestavadki tasu protsendina alammäärast, näiteks Tallinn otsustas järgmisest aastast tõsta kohatasu seniselt 8 protsendilt 10,6 protsendini ning ujulaga lasteaedades 12 protsendini kehtivast töötasu alammäärast kuus.
• Töö kõrvalt õppimiseks võib tööandja anda töötajatele õppepuhkust, mille ajal makstakse töötajale töötasu palga alamäära järgi
• Väikseim lapsele makstava elatise summa ühe lapse kohta on pool alampalga määrast
• Avalikus töös osalevale töötule makstakse tunnitasu töötasu alammäära järgi
• Vabakutselisele loovisikule makstakse iga kuu alammäära suurust loometoetust.
• Kahekordse alampalga suurust abikaasatasu makstakse diplomaadi välisteenistuse ajal temaga kaasasolevale mittetöötavale abikaasale.
• Avalik-õiguslike asutuste nõukogude, näiteks rahvusringhäälingu või rahvusraamatukogu nõukogu liikmetele makstakse tasu kuni kahe kuupalga alammäära ulatuses, esimehele kuni kolmekordselt
• Inimese sissetulekut ei tohi täitemenetluses arestida, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust
• Karistusseadustikus sõltub kuriteoga tekitatud kahju suurus palga alammäärast – suureks peetakse kahju, mis ületab kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt
(Allikas: Riigi Teataja)

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles