Mänguväljakute ohutus on paranenud

Valuoja oru laste mänguväljak Viljandimaal.

FOTO: Marko Saarm / Sakala

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (toonane tehnilise järelevalve amet) hindas 2018. aasta suvel avalike mänguväljakute ohutust nende sihipärasel kasutamisel. 2019. aastal tegi TTJA järelkontrolli, et uurida, kas avastatud puudused on likvideeritud. 

Sel suvel läbi viidud järelepäringud andsid tunnistust, et enamik eelneva kontrolli käigus avastatud mänguväljakute puudusi on omanikud likvideerinud. Samas juhib TTJA tähelepanu, et kõige suurem lapse ohutust tagav meede mänguväljakul on lapsevanema hoolas silm.

TTJA 2018. aasta projekti eesmärgiks oli teha järelevalvet Eestis asuvatel mänguväljakutel. Kohalikelt omavalitsustelt saadi üle-eestiliselt infot 972 mänguväljaku kohta, mille omanikeks on omavalitsused ise, ning 102 korteriühistu omandis oleva mänguväljaku kohta. Valimisse jäi 11 maakonda (30 kohalikku omavalitsust) ning kokku kontrolliti 126 mänguväljaku ohutust. Vaatlustoimingute tulemusena klassifitseerus ainult 9 mänguväljakut väga heaks, 44 oli heas seisukorras, 48 oli rahuldavas ning 25 mänguväljakut oli mitterahuldavas seisukorras.

Avalikuks mänguväljakuks loetakse mänguväljakut, mille puhul ei ole takistatud sellele ligipääs ning sisuliselt iga laps tänavalt saab minna sellele mängima. Ehitusseadustiku järgi on avaliku kasutusega mänguväljaku rajamine ehitusloa ja projektikohustuslik tegevus. Igale uuele mänguväljakule tuleb aga enne selle kasutamisele võtmist väljastada ka kasutusluba ning kohalikul omavalitsusel on kohustus kontrollida mänguväljaku ohutust kasutusloa menetluse käigus. Eeltoodust tulenevalt peavad mänguväljakud olema registreeritud ehitisregistris. TTJA kontrollitud 126 mänguväljakust vaid 58 oli kantud ehitisregistrisse, mis teeb 46% kõikidest kontrollitud mänguväljakutest.

Mänguväljakute üldist olukorda vaadates oli toona seisukord rahuldav või hea (tänaseks seega kontrollitud mänguväljakute hulgas juba päris hea). Eraldi murekohana rõhutamist vajavad aga mänguväljakute puitkonstruktsioonidest koosnevad atraktsioonid, mille puhul regulaarse hoolduse puudumise tõttu võib konstruktsioon laguneda ning muutuda kasutuskõlbmatuks. Tihtipeale mädaneb puit allpool pinnakatet ning ilma pinnakatte eemaldamiseta ei ole seda näha.

TTJA paneb lapsevanematele südamele:

- jälgige, et mänguväljaku seadmed oleksid korras;

- katkisest seadmest teavitage kohe mänguväljaku omanikku;

- kontrollige ja jälgige, kuidas teie lapsed mänguväljaku seadmeid kasutavad, ning veenduge, et seda tehakse sihipäraselt;

- kui tekib kahtlus mänguväljaku seadmete ohutuses, siis pöörduge kohaliku omavalitsuse poole ning küsige, kas mänguväljaku ohutust on kontrollitud. 

Lisainfo:

Mänguväljakutse seisukorra 2018.–2019. aasta tulemustega saab tutvuda SIIN

Täpsemat infot mänguväljakutes leiab SIIT

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles