Ligi pooled kontrollitud kauplustest ei peitnud alkoholi piisavalt hästi

Alkoholimüük Maksimarketis

FOTO: Dmitri Kotjuh

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kontrollis üle Eesti alkoholi ja tubaka väljapanekut ning tuvastas, et osa kauplejate ümberkorraldused ei taganud kehtivate nõuete täitmist parimal viisil.

Juunis jõustunud alkoholi väljapanekupiirangud kohustavad paigutama alkoholi teistest kaupadest eraldi ning piirama selle nähtavust väljastpoolt müügikohta.

Amet kontrollis nõuete täitmist 173 müügikohas, kontrolli käigus selgus, et 99 kauplust ehk ligi 57 protsenti ei taganud kehtivate nõuete täitmist parimal viisil.

«Kauplustes, kus alkohoolsete jookide väljapaneku nõuded olid endiselt täitmata, juhtisime kaupleja tähelepanu tuvastatud puudustele ning selgitasime kauplejale kehtivaid nõudeid,» selgitas ameti kaubandustalituse juhataja Birgit Valgus.

Peamised rikkumised seisnesid selles, et alkohoolsed joogid ei olnud eraldatud muudest kaupadest, need olid nähtavad jaekaubanduse müügikohta sisenemisel ning nad olid nähtavad kassas kaupade eest tasumisel.

Lisaks kontrollis amet ka tubakatoodete väljapanekut, kuivõrd 1. juulist jõustusid muudatused ka tubakaseaduses, mille kohaselt on keelatud tubakatoote või tubakatootega seonduva toote nähtav väljapanek ja selle kaubamärgi esitlemine jaekaubanduse müügikohas.

Juulist oktoobrini külastasid TTJA teenistujad 116 jaekaubanduse müügikohta üle Eesti.

«Tulemuste põhjal võib öelda, et Eesti kauplejad järgivad tubakaseaduse nõudeid. Tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote väljapaneku nõuete rikkumise tuvastasime vaid kuues kaupluses,» ütles Valgus.

2020. aastal karmistuvad tubakatoodete müügireeglid veelgi. Alates 20. maist 2020 kaovad Euroopa Liidu turult täielikult mentooliga sigaretid.

Amet jätkab jaekaubanduse müügikohtades alkohoolsete jookide ning tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote väljapaneku nõuete täitmise järelevalvet.

Selleks, et kauplejatele alkoholiseaduse nõudeid selgitada ja tagada nende ühesugune mõistmine, koostas amet kauplejatele soovitusliku juhendi, mis käsitleb kauplejate peamisi küsimusi.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back