Enne elektrikatkestusest teatamist tuleks oodata umbes 20 minutit

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Eesti Energia soovitab elektrikatkestuse tekkimisel enne rikkenumbrile helistamist oodata 15-20 minutit, kuna selle ajaga jõuab katkestuse info andmebaasi ja siis oskab klienditeenindaja rikke likvideerimise kohta juba täpsemat infot anda.


Lisaks tuleks vältida korduvat teatamist, et mitte ummistada telefoniliine ja säästa ka mobiiltelefoni akut. «Kui rikketelefoni automaatvastaja sõnum juba sisaldab helistaja piirkonna riket, ei ole tarvis kauemaks liinile jääda, sest ka see aitab vähendada rikketelefoni järjekorda,» ütles ettevõtte pressiesindaja.

Arvestada tuleks ka sellega, et ulatuslike elektrikatkestuste puhul ei ole ettevõttel võimalik anda täpset tähtaega, millal vool taastatakse. «Loomulikult teeme kõik võimaliku, et klientidele antud hinnangulistest tähtaegadest kinni pidada, kuid olukord elektrivõrgus muutub pidevalt ja rikkekohale ligipääs või rikke likvideerimine võib osutuda oodatust keerulisemaks ning elektrikatkestuste likvideerimisel peame lähtuma ka eri objektide prioriteetsusest,» selgitas pressiesindaja.

Madalpinge liiniga elektrivõrku ühendatud üksikute tarbijate, näiteks metsatalude või suvilate rikete kõrvaldamine võtab kõige rohkem aega. Prognoositud voolu taastamise tähtaegu mõjutab tormiolukorras ka rikete keerulisus – elektriliin võib olla lõhutud mitmest kohast, ligipääs rikkekohale võib osutuda esialgsest raskemaks.

Eesti Energia pressiesindaja sõnul võib õhtune tuule tugevnemine oluliselt mõjutada saartel ning lääne- ja põhjarannikul asuvaid majapidamisi. «Soovitame inimestel, kelle maja veevarustus sõltub elektrist, varuda joogivett. Samuti tuleks jälgida, et mobiiltelefoni aku oleks laetud. Lisaks soovitame varuda alternatiivseid valgustusallikaid. Katkestuse korral on soovitatav elektriseadmed vooluvõrgust välja tõmmata, et vältida nende kahjustumist,» lisas pressiesindaja.

Tagasi üles