Omavalitsused saavad loa kõrvaldada aastaid vedelenud autoromud

Varsti võivad kohalikud omavalitsused koristada teelt jalgu jäänud autoromud.

FOTO: Mustamäe linnaosavalitsus

Liiklusseaduse muutmise eelnõu kohaselt saavad kohalikud omavalitsused juurde õigusi teisaldada romusid, mis takistavad liiklust, teehooldustöid ja kahjustavad keskkonda.

Kõrvaldamine ähvardab avalikel parkimisaladel vedelevaid sõidukeid, millel pole kaks aastat olnud kehtivat tehnoülevaatust ja liikluskindlustuslepingut.

Tallinna linnavalitsus tõi majandusministeeriumile saadetud kirjas probleemina välja, et liiklusseadus vajab täiendamist mahajäetud sõidukite ja romude teisaldamiseks avalikelt teedelt. Minister Taavi Aas võttis soovi arvesse ning täiendab vastavalt liiklusseaduse muutmise eelnõud.

«Romud ja mahajäetud autod hõivavad linnade teedelt väärtusliku ruumi ning nende tänavatelt koristamine on samasugune baasvajadus kui prügi väljaviimine. Omavalitsustel on praegu piiratud võimalused tänavaid romudest puhtana hoida ning muudatusega teeme ettepaneku täiendavate õiguste andmiseks avalike teede omanikele,» märkis Aas.

Tallinna linn on heakorraeeskirjades käsitlenud romusõidukeid ja selle alusel on munitsiplaalpolitsei aasta jooksul vastavalt teisaldanud Tallinna tänavatelt vähemalt 280 sõidukit. Paraku on romude teisaldamise vajadus ka teistes kohalikes omavalitsustes ning liiklusseaduse täiendamisega saavad omavalitsused kergemini probleemiga tegelda.

Liiklusseaduse muutmise eelnõuga luuakse rohkem õiguslikke aluseid romu- või mahajäetud sõidukite teisaldamiseks. Selleks lisatakse eelnõusse üheks teisaldamise aluseks tingimus, et kohalik omavalitsus võib avalikult parkimisalalt teisaldada sõiduki, mille registrikande on maanteeamet peatanud.

Maanteeamet peatab sõiduki registrikande, kui sõidukil ei ole olnud kaks aastat kehtivat tehnoülevaatust ja liikluskindlustuslepingut.

«Kindlasti ei soovi me kellegi seisma jäänud autot ebaõiglaselt ära viia, muudatuse eesmärgiks on nii avaliku huvi kui ka isikute omandipõhiõiguste tasakaalustatud kaitse. Ka mahajäetud sõiduki korral tuleb esmalt püüda omanikuga kontakti saada ja anda talle võimalus selle äraviimiseks. Kui omanikku ei ole võimalik leida või kui omanik ei ole teada, siis on võimalik võtta ette juba järgmisi samme kuni sõiduki teisaldamiseni,» lisas Aas.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back