Ülevaade ⟩ Kellelt osta odavaimat elektrit ja gaasi?
Lisatud Eesti Energia kommentaar

Kilingi-Nõmme alajaam.

FOTO: Mailiis Ollino

Suur osa eestlasi ei ole elektri- ning gaasimüüjat kunagi vahetanud, kuna arvatakse, et hinnaerinevused on väga väikesed. Tarbijavõrdlusportaalid elektrihind.ee ning gaasihind.ee raporteerivad aga, et hinnad erinevad kohati kuni 30%. 

Üle-eestiliselt pakub elektrit 7 müüjat ning valida saab pakettide vahel, millest enamlevinud on börsipakett ning fikseeritud pakett. Viimase puhul fikseeritakse elektri hind enamasti 12 kuuks tähtajalise lepinguga. Elektrihind.ee võrdlus näitab, et praegu on aastane hinnaerinevus kõige kallima ja kõige odavama börsipaketi vahel 25 eurot ehk 11%, fikseeritud pakettide erinevused aga isegi 54 eurot ehk 25%.

Gaasipaketid jagunevad järgmiselt: muutuv, fikseeritud ja gaasibörsiga seotud variant. Gaasihind.ee võrdlus näitab, et praegu on hinnaerinevus kõige kallima ja kõige odavama muutuvpaketi vahel 70 eurot ehk 50%.

Võrdlusportaalide asutaja Kert Valbeti sõnul ei ole paljud eestlased teenusepakkujaid võrrelnud, kuna arvatakse, et hinnaerinevused on väga väikesed. «Elektri ning gaasi kvaliteet on kõigil müüjatel sama, mispärast on hind valiku tegemisel üks kõige olulisem kriteerium. Ometi ei kipu inimesed kas mugavusest või teadmatusest just nende teenuste hindu võrdlema ning paketti soodsama vastu välja vahetama. Tegelikult on mõistlik müüjate hindu vähemalt kord aastas võrrelda ning vajadusel pakkujat vahetada, kuna hinnaerinevused võivad olla kohati isegi 30% ning müüja vahetamine on Eestis turvaline ja lihtne – see võtab aega 10 minutit. Vahetada saavad ilma lisakuluta müüjat kõik kliendid, ka need, kes on sõlminud tähtajalise lepingu fikseeritud paketi puhul, mingeid lisatasusid või leppetrahve ei kaasne ning teenus vahepeal ei katke. Teenusepakkuja vahetus võib korteri puhul tähendada paarikümne eurost kokkuhoidu ning eramus on võit kordades suurem,» sõnas Valbet.

Ta lisas, et üldjuhul teevad müüjad lahkuvale kliendile ka kohe tagasiostu pakkumise ning seega saavad kliendid soodsama hinna ka vana müüja juurest lahkumata.

Statistikaameti andmetel on keskmine energiatarbimine Eesti leibkondades 3464 kWh elektrienergiat ja 610 m³ (6381 kWh) maagaasi aastas. Antud graafikutel esile toodud kulu aastas sisaldab energia osa elektriarvest ja gaasiarvest koos käibemaksuga (sh fikseeritud kuutasud, marginaalid jms), ei sisalda võrgutasusid, aktsiise ja taastuvenergia tasu ning on arvutatud Elektrihind.ee/Gaasihind.ee võrdluskalkulaatoriga. Kuna Eesti Energia ja Eesti Gaasi elektrihinnad on tarbijapõhised, siis võrdluseks on kasutatud Tallinna korterit elektritarbimisega 3066 kWh aastas. Siinne hinnainfo on seisuga 11.12.19.

FOTO: Elektrihind.ee / Gaasihind.ee

Fikseeritud hinnaga gaasipakettidest on soodsaim 220 Energia pakett, aasta kuluga 182 eurot (gaasihind 2.85 senti/kWh). Hetkel pakub fikseeritud pakette ainult kaks gaasimüüjat (220 Energia ja Eesti Energia), kallim neist on Eesti Energia pakett aastase kuluga 213 eurot. 

*Eesti Energial ja Eesti Gaasil pole läbipaistvat hinnastamist ning kuna hinnad sõltuvad tarbijast (teenusepakkujad võivad pakkuda oma klientidele personaalseid pakette), võivad need osa inimeste puhul erineda võrdluses kasutatud hindadest.

Kuidas käib elektri- ja gaasimüüja vahetamine?

Nii elektri- kui ka gaasimüüja vahetamise protsess on suurematel müüjatel veebipõhine ja on tarbijatele tasuta. Vahetusprotsessiga ei teki elektri- või gaasitarne katkestusi ning Valbet kinnitas, et uus müüja lõpetab vana lepingu tarbija eest ise – selliselt on Eestis väljakujunenud suhtluskord energiateenuste pakkujate vahel. Müüja vahetus toimub enamasti järgmise kuu algusest, aga hiljemalt ülejärgmisel kalendrikuul. Uus teenusepakkuja peaks kliendi teenusevahetuse soovist vana teenusepakkujat teavitama 3 tööpäeva jooksul, mis annab vanale teenusepakkujale võimaluse klienti tagasi võita. Kui vana teenusepakkuja suudab kliendile veelgi magusama diili teha, ei pea klient vana teenusepakkuja juurde jäämiseks tegema muud, kui oma nõusolekut telefonitsi kinnitama, kuna kõned salvestatakse, kinnitas Valbet. Sel puhul teavitab vana teenusepakkuja vahepealset ületrumpajat kliendi soovist siiski endise teenusepakkuja juurde jääda. 

Eesti Energia: müüjad pakuvad tarbijast lähtuvaid lahendusi

Elektrimüüjat ei maksa valida üksnes sõprade kogemuste, leheartiklite ega hinnaportaalide põhjal, kus kuvatakse elektrimüüja «keskmist hinda,» sest see ei ole suure tõenäosusega see hind, mida müüjalt pakkumist küsides saab, kommenteeris antud teemat Eesti Energia erakliendi ärijuhi Ester Ausmees. «Kui on soovi avatud turul osta elektrit targalt, tuleb hinnapakkumised igalt müüjalt siiski ise võtta ning selle info põhjal oma otsus kujundada,» sõnas ta.

Eesti Energia ei kuva oma koduleheküljel «keskmist elektrihinda» või orienteeruvat hinda. Selleks, et Eesti Energia (tulevased) kliendid saaksid korrektse hinnainfo, palub EE esindaja personaalse elektrihinna teadasaamiseks sisse logida nende e-teenindusse või võtta ühendust EE klienditeenindusega.

Kui klient on end Eesti Energia e-teeninduses või klienditeeninduse infotelefonil tuvastanud, näevad nad tänu kaugloetavatele arvestitele ja Eleringi andmelaost varasemate tarbimisandmete põhjal, milline on kliendi personaalne tarbimisprofiil. «Tarbimisprofiil annab muuhulgas ülevaate, kui suur on kliendi elektritarbimine ning milline on öö ja päevase elektritarbimise vahekord. Selle andmestiku pinnalt saab Eesti Energia kliendile soovitada kas ühe- või kahetariifset elektripaketti, samuti soovitada kliendi vajadusest lähtuvalt kas fikseeritud hinnaga, börsihinnaga või võrdsete osamaksetega elektripaketti,» selgitas Ausmees.

Elektrihinda mõjutab ka valitud pakett ning lepinguperioodi pikkus, kinnitas ta. «Üldiselt kehtib põhimõte, et mida pikem lepinguperiood, seda odavam on ka elektri kilovatt-tunni hind. Seda sellepärast, et elektrituru toimimise põhimõtetest lähtuvalt on ka elektrimüüjale elekter odavam, kui seda osta börsilt pikemalt ette. Lühemaks perioodiks ette ostetav elekter on kallim elektrimüüja ning sellest tulenevalt ka tarbija jaoks.»

Kuigi elektri ostuhinda saab fikseerida lepinguga lausa kolmeks aastaks, on oluline meeles pidada, et erakliendil on õigus lepingut lõpetada või paketti muuta ühekuulise etteteatamisega. Klient ei ole ühe lepingu küljes «lukus», vaid saab paketti või lepinguperioodi vastavalt oma soovidele ja vajadustele alati muuta.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles