Juba homsest: pühade ajal töötamine tähendab topelttasu

Klienditeenindus, kaup, kaubad, kaubariiul. Töötaja.

FOTO: Arvo Meeks

24., 25., 26. detsember ja 1. jaanuar on riigipühad, mis on reeglina töötajate jaoks vabad päevad. Pühade ajal töötavatele inimestele tuleb maksta töötatud aja eest kahekordset töötasu. Riigipühade eel (23. ja 31. detsembril) tuleb aga kõikide töötajate tööpäeva lühendada kolme tunni võrra, edastas tööinspektsioon.

Riigipühade eel tööpäeva lühendamine on tööandja sedusejärgne kohustus. Lühendatud tööpäev on kohustuslik pühadele eelnevatel reaalsetel tööpäevadel ehk 23. ja 31. detsembril. Tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest ja näiteks osalise tööajaga töötaja, kes on tavapäraselt tööl ainult kolm tundi päevas, riigipüha eelsel päeval tööle minema ei peagi.

Kui aga tööandja majandustegevus ei võimalda tööpäeva lühendada, tuleb saavutada töötajaga kokkulepe töötamiseks pühade-eelsel päeval nagu tavalisel tööpäeval. Kui töötaja on sellega nõus, loetakse pühade-eelsel tööpäeval lühendamata jäetud kolm tundi ületundideks ning hüvitatakse vastavalt seadusele kas tasulise vaba aja andmisega või kokkuleppel rahas 1,5 kordselt. Summeeritud tööajaga töötajatel selguvad ületunnid arvestusperioodi lõpuks ning need hüvitatakse samamoodi – tasulise vaba ajaga või kokkuleppel rahas. Kui töötaja ei nõustu pühade-eelsel päeval töötama täistööpäeva, ei tohi tööandja teda selleks sundida.

Sõltumata sellest, kas töötajale makstakse töötasu kuutasuna või tunnitasuna, kas töötatakse tavapärase või summeeritud tööajaarvestuse alusel, tuleb riigipühal töötatud tundide eest maksta töötajale kahekordset töötasu. Kui töötaja vahetus algab tavalisel tööpäeval ja lõpeb riigipühal, tuleb hüvitada riigipühal tehtavad tunnid. Ülejäänud töötunnid tasustatakse aga tavalises korras. 

Kauplustes ja kaubanduskeskustes eriline olukord

Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel selgitas, et kaubanduskeskuste ja ettevõtete vahel sõlmitud lepingutele ei kohaldu otseselt töölepingu seadus, mis kohustab töötaja tööpäeva kolme tunni võrra lühendama. Kauplused ega kaubanduskeskused ei pea ka kolm tundi varem sulgema. Küll kehtib aga seadus endiselt otsesele tööandjale, nt mõne kaupluse omanikule kaubanduskeskuse sees. See tähendab, et graafiku koostamisel on töötajal õigus keelduda täispäevade tegemisest pühadeeelsel ajal (küll ei saa ta enam aga sellest keelduda vaid paaripäevase etteteatamise puhul). 

Tööandja valikuteks sel puhul on lisatööjõu palkamine, graafikutega mängimine, nii et kõigil tööle minejatel oleks tööpäev tavalisest kolme tunni võrra lühem, või töötajatega kokkuleppele jõudmine, et tööpäeva ei lühendata ja töötaja saab kolme enam tehtud tunni eest lisatasu. Lisaks on tööandjal üksi või koos kõikide teiste kauplustega võimalik kaubanduskeskusega läbirääkimisi pidada lahtiolekuaegade üle, selgitas Abel. «Aeg-ajalt unustatakse, et töösuhtes on lubatud alati pidada läbirääkimisi. Näiteks kui töötaja keeldub, siis on võimalik läbi rääkida, kas suurema tasu või lisa vabade päevade korral võiks töötaja nõustuda,» lisas ta.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles