Ligi pooled töötajatest kaaluvad töökoha vahetust

Värskest uuringust selgus, et Eesti töötajad on altid töökohta vahetama.

FOTO: Pexels / CC0 Licence

44 protsenti töötajatest jälgib tööpakkumisi või on aktiivselt otsimas uut töökohta. Lisaks on tööpakkumistele avatud 38 protsenti töötajatest, selgub CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri värskest tööturu uuringust. 

Uuringus osales üle 10 000 töötaja ja tööotsija. Vähem kui viiendik (18%) neist ei otsi ise aktiivselt tööd ega ole ka tööpakkumistele otseselt avatud.

Valmisolek tööd vahetada on seega uuringu tulemustele tuginedes umbkaudu neljal viiendikul Eesti töötajatest. Rohkem kui kolmandik küsitletuid (34%) jälgis tööpakkumisi, iga kümnes töötaja otsis aktiivselt uut tööd ja 38 protsenti ei olnud küll ise aktiivselt tööotsingutel, kuid olid siiski tööpakkumistele avatud. 

Aasta tagasi tehtud samasuguse uuringu kohaselt oli valmisolek töökohavahetuseks 73 protsendil töötajatest.

«Töötajate valmidust tööd vahetada mõjutab suuresti tööandjate värbamisaktiivsus, kuna ligi pooled töötajatest (45%) on saanud kutseid kandideerimiseks. Suur tööpakkumiste arv loob jätkuvalt töökohavahetuseks väga head võimalused,» kommenteeris uuringu tulemusi CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt, kes lisas, et aasta esimene kuu näitas hüppelist kasvu töötajate aktiivsuses ja kandideerimisi võeti ette 27 protsenti enam kui aasta tagasi.

Mis valdkonna töötajad olid jaanuarikuus Eesti tööturul kõige aktiivsemad?

Enim vahetati tööd klienditeeninduses, müügisektoris ja tööstuses ning tootmises. Neid valdkondi on aastaid iseloomustanud keskmisest kõrgem tööjõuvoolavus ja suur vabade ametikohtade arv. Mainitud sektori suurtel tööandjatel on värbamiskonkursside läbiviimine igapäevane töö, kuna otsida tuleb uusi inimesi nii olemasolevate töötajate asendamiseks kui ka loodavatele ametikohtadele.

Tööportaali CVKeskus.ee jaanuarikuu statistika näitas, et võrreldes 2019. aasta esimese kuuga kasvas töövõtjate huvi enim riigisektori ja turundusvaldkonna tööpakkumiste vastu, kus muutus seeläbi tihedamaks ka konkurents ühe ametikoha pärast. Lisaks sai pisut leevendust korrakaitse ja turvavaldkond, kuna suurenes töötajate soov antud valdkondades töötada. Teisalt on aga endiselt tegemist sektoriga, kus tööjõupuudus on väga terav.

Vaatamata kasvanud kandideerijate arvule, oli tööjõupuudus jaanuarikuus kõige kriitilisem hariduse- ja infotehnoloogiasektoris ning kasvas ka vajadus tervishoiusektori töötajate järele, mis muutis töötajate leidmise antud valdkondades veelgi keerukamaks.

Uuringust

Palgainfo Agentuur küsitleb koostöös Eesti suurima tööportaaliga CVKeskus.ee tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Värskes uuringus osales 562 tööandjat ning 10 085 töötajat ja tööotsijat. Kokku koguti töötasude andmeid 45 782 töötaja kohta.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back