Eesti jäätmekäitlejad hakkavad tunnustama klaaspakendite kogujaid

Tarmo Koreinik ettevõttest Moya OÜ rääkimas uutest taarapaviljonidest.

FOTO: Mihkel Maripuu

Jäätmekäitlejad Tootjavastutusorganisatsioon (TVO) ja Moya OÜ kutsuvad ettevõtteid üles keskkonnasõbralikkusele. Nende soov on, et ettevõtted koguks eraldi kokku oma tegevuse käigus tekkivad pandimärgiseta klaaspakendid. Vastutasuks tunnustatakse ettevõtteid «Klaaspakendi Taaskasutaja» märgisega. 

Klaastaara on mahukas ja kaalult raske toode, mis aitab kaasa olmeprügi konteinerite kiirele täituvusele ja tekitab seeläbi kõrgeid prügiveo kulusid. Moya OÜ ja Tootjavastutusorganisatsioon kutsuvad ettevõtteid seepärast säästma olmeprügi arvelt, kuna kõik klaaspakendid, mida taaraautomaadid vastu ei võta (nt veinipudelid, erinevad purgid, kange alkohol), saab kokku koguda ja üle anda Moya OÜ-le, teatas ettevõte pressiteate vahendusel. Teenusega liitumise puhul premeeritakse ettevõtteid «Klaaspakendi Taaskasutaja» märgistega, mis tunnustavad nende osalust ringmajanduses ja mida hakatakse jagama nii füüsiliste kleebistena kui ka kodulehel reklaamitava märgisena. 

Moya kirjutas, et klaasi eraldamine teistest jäätmetest on keskkonda arvestades suur samm, kuna klaas on ainulaadne materjal, mida saab ümber töödelda lõpmata arv kordi, ilma et selle kvaliteet halveneks. Saadud materjali omadused on samad, mis esmakordsel loodusliku toorme sulatamisel saadud klaasil. Korduskasutuspakendina peab klaastaara vastu 40-50 tsüklit.

Moya poolt teostatava klaaspakendite kogumise teenusega liitumisel ei kaasne mingeid kulutusi – teenus on tasuta. Ettevõte toob omalt poolt kohale kogumiskonteinerid ja korraldab täitunud konteinerite graafikujärgse või tellimuspõhise tühjenduse. Teenuse tellinud ettevõtte ainuke ülesanne on jäätmekäitlejat konteineri täitumisest teavitada.

TVO ja Moya OÜ on Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmed.

“Klaaspakendi Taaskasutaja” märgis.

FOTO: Tootjavastutusorganisatsiooni

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles