Kindlustusselts vastas põletavamatele küsimustele seoses koroonapandeemiaga

ERGO kindlustusdirektor Andres Konsap.

FOTO: ERGO Kindlustus

Kindlustusseltsi ERGO kindlustusvaldkonna juht Andres Konsap andis vastused tüüpküsimustele, mis neile koroonaviiruse leviku ja riigipiiride sulgemise tõttu muudkui laekuvad.

Mul on reis lähinädalateks. Kas reisikindlustus katab kulud nüüd, kui piirid on kinni ja reisida ei saa?

Alates 13. märtsist 2020 ja sealt edasi aset leidnud juhtumid, mille otseseks või kaudseks põhjuseks on koroonaviiruse pandeemia, on tingimustega välistatud ja kulutused hüvitamisele ei kuulu. Seda nii meditsiiniabi kui ka reisitõrke juhtumite puhul. Vastava kindlustuskaitse olemasolul aitab vähemalt ERGO kindlustus katta karantiini jäämisel Eestisse tagasipöördumiseks tehtud täiendavad kulud. 

Edasi lükatud või pikemalt ette planeerinud reisi reisikindlustuse kehtivusaega saab vastavalt vajadusele muuta. Selleks tuleb kontakteeruda oma kindlustusandjaga. 

Kui kindlustusetaotlus on esitatud enne 13. märtsi, siis mida meditsiiniabi ja reisitõrkekindlustus koroonaviiruse valguses katavad ja ei kata?

Enne 13. märtsi esitatud taotlused või lendude/ürituste tühistamised vaadatakse läbi juhtumipõhiselt. ERGO hinnangutega saab tutvuda SIIN

Kas viirushaigus on force majeure, mille puhul kindlustus ei kehti? Kas elukindlustus tagab koroonakaitse?

Elukindlustuslepingu mõistes ei ole viirushaigus force majeure ehk vääramatu jõud. Elukindlustus aitab nii haiguse kui õnnetuse korral saadud tervisekahjustuse korral. Seetõttu koroonaviirusesse ega grippi haigestudes kartma ei pea ning elukindlustus on haigusest taastumisel hüvitissumma ulatuses abiks, kui vastav kaitse on valitud. Tasub aga tähele panna, et kindlustuslepingu sõlmimisel soovib kindlustusselts üldjuhul infot olemasolevate haiguste kohta. Seega kui haigusnähud juba tekivad, on hilja kindlustusse pöörduda lepingu sõlmimise eesmärgil. 

Kas viirushaigus on force majeure, mille puhul vabatahtlik ravikindlustus ei kehti?

Vabatahtliku ravikindlustuse (lepingu, mida saab sõlmida haigekassa kindlustusele lisaks) puhul on COVID-19 viirus force majeure. Seega on haigestumine koroonaviirusesse tingimuste järgi välistus, kuna tegu on ülemaailmse pandeemiaga ning see on vabatahtliku ravikindlustuse tingimuste järgi üldvälistus. 

Kas praegu üldse tasub end kindlustada/uusi kindlustuslepinguid sõlmida?

Praegu on hea aeg kodus olles tutvuda erinevate kindlustuslahendustega ja mõelda läbi, millist kaitset sina või su pere vajab. Tasub meeles pidada, et kindlustus ei ole mõeldud pelgalt olemasolu pärast. Olemasolevate lepingute puhul on soovituslik üle vaadata, mida need sisaldavad ning kas kõik oluline on ikka kaitstud. Näiteks väikeste lastega pere puhul on kodukindlustuse juures oluline jälgida laiendatud vastutuse kaitse olemasolu ja summa ulatust. Kui laps naabri auto ära kriimustab või külas olles hinnalise tehnika kogemata ära lõhub, saab abi kahjude korvamisel kindlustusest.

Kas ärikatkestuse kindlustus praegusel juhul aitab?

Ärikatkemise osas on juhtumi definitsiooniks ikkagi varakahju juhtum. Nii-öelda kaudsed kahjud nagu tarneraskused, inimeste puudumine, sündmuste ärajäämine või nõudluse kukkumine ei ole kaetud.

Kas õigusabikulude kindlustus katab ka kriisiajal tekkinud juriidilised vaidlused?

Õigusabikulude kindlustus on igal juhul abiks. Pole vahet, kas õiguslik vaidlus on tekkinud kriisi ajal või mitte. Kümne aasta taguse majanduskriisi kogemus näitab, et pigem tekib just sellisel ajal rohkem vaidlusi, kuna keerulise olukorra tõttu toimub suur kulude kokkuhoid ja näiteks ettenähtud hüvitisi soovitakse maksta pigem vähem või üldse mitte. Seega võib just keerulisel ajal olla palju abi õigusabikulude kindlustusest – sa ei pea loobuma oma õiguste eest seismisest raha puudusel või vastaspoole pahatahtlikkuse tõttu.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back