Kuidas saada edukalt hakkama kodukontoris töötades?

Maksu- ja Tolliameti personaliosakonna juhataja Piret Põldre-Vahur

FOTO: Maksu- ja tolliamet

Maksu- ja Tolliameti personaliosakonna juhataja Piret Põldre-Vahur edastas omapoolsed soovitused, kuidas kodukontoris töötamise potentsiaali maksimeerida. 

Tänasega algab teine nädal päevast, mis suunas nii koolilapsed kui ka suure osa täiskasvanutest tööle kodukontorisse. See on olnud piisav aeg oma nahal ära tunnetamiseks, et kaugtöö tegemine kodust (mis on paljudele seni tundunud pigem ihaldusväärsena) sisaldab endas mitmeid väljakutseid. Eriti, kui seda ajutist kontorit ja sageli ka ühist koduarvutit tuleb kogu päeva vältel jagada kõigi pereliikmetega.

Selleks puhuks jagas Piret Põldre-Vahur mõned soovitused, kuidas uudses olukorras hästi hakkama saada ja rütmi tekitada. 

Selged eesmärgid

Juhul, kui kodukontorist töötamine ei ole sinu tavapärane töökorraldus, on loomulik küsimus: kas teen õiget asja ja piisavas mahus? Mis hetkel on OK öelda, et päevatöö on tehtud ja kas tänane päev oli edukas või mitte?

Lahendus on siin tegelikult üsna lihtne: räägi vahetu juhiga selgeks, mille nimel te sel perioodil töötate (võimalik, et fookus on eriolukorrast tingitult veidi muutunud), milline on suur mänguplaan ehk mida on vaja eesmärgi saavutamiseks teha ning kuidas ja millal tehtud töö tulemusi hinnatakse. Kui kodutööle suunamine tuli nii ootamatult, et sellised kokkulepped jäid sõlmimata, saab seda teha ka telefoni, e-kirja või teiste elektrooniliste suhtluskanalite vahendusel.

Selline kavatsuste kokkuleppimine annab sulle suurema vabaduse oma päevaplaani koostamiseks moel, mis arvestab nii töiste eesmärkide täitmise kui kodusest keskkonnast tulenevate vajadustega.

Tiimisisese suhtluse olulisus

Oma tiimiliikmetest pikemaajalisem eraldi töötamine võib kaasa tuua isoleerituse tunde (see on tavapärane ka olukorras, kui kodune suhtlemiskeskkond on samal ajal intensiivne). Kodust töötades võib tekkida küsimus, et kas me oleme tiimikaaslastega ühel lainel ja kas kogu vajalik info ikka jõuab minuni?

Selle ebakindluse vältimiseks on oluline nii palju kui võimalik jätkata tiimis harjumuspäraste suhtlemistavadega. Kui peate regulaarseid koosolekuid, viige need üle online-keskkonda. Kui olete harjunud omavahel jooksvalt küsimusi peegeldama või enne oma tööga seotud otsuste langetamist kolleegidega diskuteerima, püüdke seda teha elektroonilisi koostööplatvorme kasutades. Juhul, kui teil veel puuduvad kokkulepped selle kohta, millist suhtluskeskkonda mingi info vahetamiseks kasutada, siis sõlmige need koheselt.

Hea on teada, et sarnased väljakutsed, mis on uues olukorras sul, on tõenäoliselt ka sinu kolleegidel. Kellelgi neist võib olla sinu murele juba hea lahendus ja vastupidi. Olge üksteise jaoks olemas.

Päevaplaan ja rütmi hoidmine

Tõenäoliselt on kodukontorist töötamisel paljude jaoks meist suurimaks väljakutseks toimiva tasakaalu saavutamine erinevate elurollide vahel: mida prioritiseerida (sh abi laste koolitööde juures, oma töö, kodused tööd jne) ning kuidas tagada, et kõik vajalik saaks tehtud ja asjaosalised oleksid seejuures rahulolevad?

Siin on võtmesõnaks põhjalik planeerimine ning selles plaanis asjassepuutuvatega kokku leppimine. Mõelge (vajadusel koos pereliikmetega) läbi, mis on need tegevused, mis nädala ja siis iga päeva jooksul peavad iga pereliikme poolt tehtud saama (arvestage ajakavasse sisse ka söögipausid, füüsiline liikumine jne), milliseid ressursse selleks vaja on (nt ühise arvuti jagamine) ja kuidas tagada, et iga pereliige arvestab teiste vajadustega (leppige kokku piirid, mis kokkuleppeid kindlustavad). Oluline on, et igaüks annaks oma panuse.

Mida selgem ja päevade kaupa korduvam on kokku lepitud ajakava (hommikune ärkamine, tööpäevaks valmistumine, iga pereliikme tööaeg, ühine vaba aeg jne), seda lihtsam on plaanitut saavutada. Ja kui see kohe esimestel päevadel hästi ei õnnestu, ära löö käega – hea rutiini tekkimine võtabki aega, kuid tasub lõpuks muidu nii kaootilist liikumist sünkroniseeriva rütmiga.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back