Tudengiliit: langetage bussi piletihindu

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) kutsub bussiettevõtjaid piletihindu langetama ning pakkuma õppuritele soodsamat sooduspiletit. 


Liit leiab, et majanduslanguse tingimustes oleks bussiettevõtjatel mõistlik langetada peamiste kommertsliinide piletite hindu, seda eriti olukorras, kus kütuse hind on kordades langenud.

«Eriti oluline on pakkuda taskukohast soodustust õppuritele, kes moodustavad suurima sihtrühma kaugliinidel reisimisel,» rääkis EÜLi juhatuse aseesimees Olga Tšerjomuskina.

«Olukorras, kus me räägime nii väikestest õppetoetuste summadest, olematust sotsiaalsete toetuste süsteemist õppuritele, kui ka üldhariduskoolide sulgemisest, oleks mõistlik, et liigkallid piletihinnad majanduslikult raskel ajal ei oleks takistuseks teadmiste omandamisel ega piiraks noorte ligipääsu haridusele ning sidet perega.»

Kokku on 2009. aasta riigieelarves bussidotatsioonideks kavandatud 339 miljonit krooni, mis on 70 miljonit krooni rohkem võrreldes 2008. aastaga.

Dotatsioonidest finantseeritakse eelkõige avaliku teenindamise liine, sõitjarohked kommertsliinid, ei saa riiklikku toetust, majandavad ainult piletitulu abil ning hinna määravad ise.

«Ootame, et bussiettevõtjad tulevad õpilastele ja üliõpilastele vastu ning langetavad sooduspileti hinda,» lisas Tšerjomuškina.

EÜLi augustis läbiviidud küsitlus üliõpilaste seas näitas, et üliõpilased kasutavad pikematel vahemaadel transporditeenuseid valdavalt kodust kõrgkooli käimiseks ning transpordiliikidest eelistab enamik tudengeid kasutada bussi.

Enam kui pooled uuringus osalenud tudengid liiguvad erinevate maakondade vahel vähemalt paar korda kuus, kolmandik 1-5 korda nädalas ning 5 protsenti lausa iga päev.

Põhipõhjusena toovad tudengid välja vajaduse kodust kõrgkooli ja tagasi sõita (54 protsenti küsitluses osalenud tudengeist), lähedasi ja tuttavaid külastada (34 protsenti), puhkama sõita (6 protsenti) ning tööl või praktikal käia (4 protsenti).

Peamise transpordivahendina kasutab ligi kaks kolmandikku (64 protsenti) üliõpilastest bussi, viiendik autot (isiklikku või sõbra/tuttava oma), 13 protsenti rongi ning 2 protsenti hääletamist.

Seejuures leiavad pea kõik küsitletud tudengid (96 protsenti), et hinnad bussiliikluses on nende jaoks kõrged või väga kõrged.

EÜL viis küsitluse läbi elektrooniliselt ajavahemikus 24. juuli 04. augustini ning sellele vastas kokku 1010 üliõpilast.

Tallinna - Tartu bussipilet maksab alates 2008. aasta suvest 150 krooni, õpilastele ja üliõpilastele 135 krooni.

EÜL on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis esindab Eesti tudengkonda. EÜLi peaeesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke, kultuurilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid huve ning kaitsta tudengite õigusi.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles