Eesti ihaldusväärseimad tööandjad on Eesti Energia, Skype ja Swedbank

Eesti Energia klienditeenindus. Illustreeriv foto.

FOTO: Mihkel Maripuu

CV Keskus korraldas iga-aastase uuringu, et selgitada välja Eesti töötajate hulgas hinnatuimad tööandjad. Peamisteks argumentideks, mis töötajaid ligi tõmbavad, märkisid uuringus osalenud tööandja usaldusväärsust ja isiklikke arenguvõimalusi.

Skype.

FOTO: SCANPIX.

Swedbank

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Allolev Eesti ihaldusväärseimate tööandjate nimekiri näitab, et reeglina pannakse suurfirma ja usaldusväärse firma vahele võrdusmärk. Need on ettevõtted, kus töökoht on kindel ja ettevõtte ning töökoha kadumise risk väike. Teise suurima argumendina, mis töötajale tööandja valikul korda läheb, on isiklik arenguvõimalus ning populaarsuselt kolmanda faktorina märgiti meeldivat kollektiivi.

Uuringust tulid välja ka erisused, mida tööandja peab kindlasti silmas pidama, kui potentsiaalsetele töötajatele oma ettevõtet tutvustab või värbamiskampaaniaid korraldab. Nimelt kui üle 30-aastaste töötajate jaoks on peamiseks plussiks tööandja valikul ettevõtte usaldusväärsus, siis nooremate töötajate ja üliõpilaste jaoks on see peamiselt sõbralik kollektiiv, arenguvõimalused ja innovaatiline töökeskkond.

Mehed ootavad tööandjalt rohkem arenguvõimalusi ja «suuri eesmärke», naised eelistavad pigem usaldusväärset ja stabiilset suurettevõtet ning meeldivat kollektiivi.

1.    Eesti Energia AS
2.    Skype
3.    Swedbank AS
4.    Elion Ettevõtted AS
5.    Tallink Groupp AS
6.    EMT AS
7.    Webmedia Grup AS
8.    Playtech Estonia OÜ
9.    SEB Pank AS
10.    LHV Pank AS
11.    Tallinna Kaubamaja AS
12.    ABB AS
13.    Estonian Air AS
14.    Nordea Bank
15.    Eesti pank
16.    Tartu Ülikool
17.    Ericsson Eesi AS
18.    Riigimetsa majandamise keskus (RMK)
19.    A. Le Coq AS
20.    Microsoft Estonia OÜ

Faktorid, mis mõjuvad töötajatele töökoha valikul eemaletõukavalt, on järgmised:

liiga suur töökoormus, madal palk, halb sisekliima, puuduvad karjäärivõimalused ning ettevõtte halb maine.

«Uuringust selgub, et rahalised faktorid, nagu palk ja muud soodustused on oma lemmiktööandja määratlemise juures tagaplaanil. Küll aga määravad ära selle ettevõtte, kuhu kindlasti tööle minna ei taheta. Inimesed peavad tööandja valikul oluliseks eelkõige ettevõtte stabiilsust, isiklikke arenguvõimalusi ja töökeskkonda ning tegutsemisvabadust. Ettevõtted, kes selliseid võimalusi töötajatele pakuvad, saavad maksta ka kõrgemat töötasu, kuna tööviljakus on sellistes ettevõtetes suurem,» kommenteeris uuringu tulemusi CV Keskuse turundusjuht Laura Tammeorg.

Küsitluses osales 3864 inimest üle Eesti. Vastajatest 70% olid tööga hõivatud, 12% üliõpilased ning 18% töötud. 67,2% vastanutest olid kõrg- või kutseharidusega, 27,1% keskharidusega.

Kokku mainiti küsitluses 1136 erinevat firmat, kus soovitakse töötada ning 1116 erinevat firmat, kus kindlasti ei soovita töötada. Millised need firmad täpselt on, ei soostunud Tammeorg välja ütlema.

Tagasi üles