Põllumajandustootjad koondavad jõud

Olav Kreen.

FOTO: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

Põllumajandus-kaubanduskoja nõukogu otsustas luua ühistegevuse edendamiseks toimkonna. Selle esimeheks valiti teraviljakasvatajate ühistu Kevili esindaja Olav Kreen.


«Eesti põllumajandussektori üks probleeme on põllumajandustootjate suur killustatus võrreldes tarneahela kõrgemate lülide - toidutööstuste ja kaubandusega. Ühistud annavad võimaluse põllumeestel aktiivsemalt turgudel osalemiseks, põllumajandustoorme koondamiseks, toodangu ühtlasema kvaliteedi tagamiseks ja lisaväärtuse andmiseks, aga ka riskide maandamiseks,» Kreen.

Euroopa Komisjon on ühise põllumajanduspoliitika reformimisel teinud ettepaneku suurendada ühistute rolli põllumajandussektoris. Loodud ühistegevuse toimkond saab anda asjatundliku panuse põllumajanduspoliitika kujundamiseks ja asjakohaste meetmete väljatöötamiseks uues maaelu arengukavas.

Põllumajandus-kaubanduskoja liikmeskonda kuuluvad erinevate valdkondade ühistud: Kevili, E-Piim, Viru Lihaühistu, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Eesti Tõusigade Aretusühistu, Rakvere Piimaühistu, TÜ Wiru Vili.

Viimase uuringu kohaselt, kus küsitleti 14 ühistut, on ühistegevuse hetkeolukord Eestis pigem halb (64 protsenti vastajatest). 2012. aastal tähistatakse rahvusvahelist ühistegevuse aastat ja seetõttu on see senisest suurema tähelepanu all.
 

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles