Keskraamatukogu lugejad maksid Tallinna kassasse viivistena ligi 60 000 eurot

Keskraamatukogu raamatud.

FOTO: Peeter Langovits

Keskraamatukogu lugejad maksid raamatukokku viivistena 57 326 eurot. Selle raha saab endale kohalik omavalitsus.

Kui rahvusraamatukogu viiviseid kasutatakse uute raamatute ostmiseks, siis keskraamatukogu pea miljonikroonise viivisesumma saab endale taskusse pista Tallinn.

«Suuremad viivisevõlad on neil, kellele raamatukogu on teinud ettekirjutuse. Sel aastal koostasime ettekirjutuse, kus viivise summa oli 178,20 eurot,» kommenteeris Tallinna keskraamatu teenindusdirektor Triinu Seppam. «Viivise summat mõjutab tagastamistähtpäev ja tagastamata teavikute arv – mida rohkem raamatuid on tagastamata, seda suurem on viivis. Üldjuhul jäävad viivisesummad aga alla 100 euro, ettekirjutusega võlglaste keskmine viivis on praegu (sel aastal) 45,5 eurot.»

Võlglasi keskraamatukogul jagub: Seppami sõnul on hetkel arvel 4181 võlglast, neist 2373-l oli tagastamistähtpäev 30 või rohkem päeva tagasi ja nende käes on 5746 teavikut.

2011. aastal tegi keskraamatukogu ettekirjutusi lausa 89 564,91 euro ulatuses, sealhulgas 73 134,8 eurot moodustasid teavikute 10-kordse hinna, mida lugejad teavikute tagastamisel maksma ei pea.

2011. aastal tehti 417 ettekirjutust, sundtäitmiseks anti 178 ettekirjutust. Tänase seisuga on 178-st 2011.aastal kohtutäiturile antud võlglastest likvideerinud oma võlgnevuse (st tagastanud, asendanud teavikud või välja maksnud raamatute 10-kordse hinna ja maksnud ära ka viivise) täielikult 94 lugejat (52 protsenti) ja osaliselt 12 lugejat (6,7 protsenti).

Ka keskraamatukogu võlglasi ootavad Seppami sõnul piirangud: «Kui lugeja on tagastanud raamatud enne ettekirjutuse tegemist, siis kojulaenutuse teenust ei saa ta kasutada nii kaua, kuni tasu viivitatud aja eest on tasutud. Täna on selliseid lugejaid meil 5082 ja tasumist ootab ühtekokku 44 908 eurot. Kuni viivise tasumiseni saavad nad lugeda raamatuid kohapeal, kasutada arvutit, osaleda erinevatel kasutajakoolitustel ja üritustel. Kojulaenutuse teenuse kasutamiseks tuleb neil aga eelnevalt ära maksta tasu viivitatud aja eest.»

Kui raamatu tagastustähtaeg hakkab saabuma ja pärast tähtaja möödumist saadab raamatukogu lugeja poolt antud e-posti aadressile teate, lisaks helistab või saadab e-kirja ja saadab vähemalt ühe meeldetuletuse posti teel.

«Kui lugeja saadetud meeldetuletustele ei reageeri, koostab raamatukogu võlglasele ettekirjutuse. Kui lugejale tehakse ettekirjutus -täna teeme ettekirjutusi neile, kel on lisaks viivisele ka teavikud mitu kuud tagastamata-, siis tuleb tal 30 päeva jooksul arvates ettekirjutuse jõustumisest tagastada või asendada või välja maksta nii raamatud kui tasuda ära ka tasu viivitatud aja eest, vastasel juhul antakse ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras, st kohtutäiturile,» selgitas Seppam.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles