Kuupiletiga sõitja võib samuti kahjutasu nõuda

FOTO: SCANPIX

Maanteeameti kinnitusel on ka kuupiletiga sõitjal õigus nõuda hüvitist, kui ta rongi või bussi hilinemise korral järgmisest sõiduvahendist maha jääb.

«Kuukaardi näol on tegemist küll eelmüügist ostetud piletiga, mis tagab sõitjale sõiduõiguse teatud liinidel kindla perioodi jooksul, kuid erinevus võrreldes eelmüügist ostetud üksikreisi piletiga seisneb selles, et pilet kui sõitja ja vedaja vaheline leping ei sätesta konkreetset kohta ja aega, millal sõitja teenust kasutab,» selgitas maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja Ingmar Roos.

Ta kinnitas, et kui kuupileti tingimused ei sätestata teisiti, siis on vedajal sisuliselt kohustus tagada teenuse osutamine kõikidel liinidel ja väljumistel, millel kuupilet kehtib. «Hüvitamise kohustuse puhul tuleb esmalt tähelepanu pöörata kuupileti tingimustele – st millises mahus ja millise etteteatamise ajaga on vedajal õigus teha sõidugraafikutes muudatusi jms,» selgitas ta.

Juhul kui kuupiletit omavale sõitjale tekib kahju seetõttu, et mõni reis (mida ta kasutas või reaalselt soovis kasutada) jääb ära või katkeb, siis on sõitjal täpselt samad õigused, mis üksikpiletiga sõitjal. See tähendab, et ta võib nõuda talle põhjustatud tõendatud kahju hüvitamist.
 

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles