Üks küsimus: kuidas arvutatakse puhkusetasu?

FOTO: Tööinspektsioon

Tarbija24 avaldab ühe tööinspektsioonile esitatud küsimuse koos juristipoolse kommentaariga. Seekord on teemaks puhkusetasu arvutamine.


Küsimus

Kas mulle arvutati puhkusetasu õigesti, kui aprillikuu ühe tööpäeva tasu, mis ekslikult jäi palgapäeval välja maksmata, ei arvestatud maikuus saadud puhkusetasu arvutamisel? Nimelt – tööandja vea tõttu ei makstud palgapäeval, mis on kuu viimane päev, 24. aprilli eest töötasu. Palgapäev oli niisiis 30. aprillil. Puhkus algas 14. mail ja puhkusetasu maksti 10. mail 2012. Puhkusetasu on arvutatud kuue kuu keskmise töötasu alusel, kuid keskmise töötasu summade seest on väljas 24. aprilli eest töötasu, mis maksti välja alles 04. mail. Samas on kalendripäevade arvestuses 24. aprill sees. Minu arvates sain ma hiljem makstud tööpäeva tõttu vähem puhkustasu, kui oleksin saanud siis, kui 24. aprilli eest töötasu oleks välja makstud 30. aprillil 2012. Tööandja ütleb, et kõik arvestati õigesti.

Vastab tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Kaia Taal

Töölepingu seaduse järgi arvutatakse keskmine töötasu eelnenud kuue kalendrikuu teenitud töötasust, mis on muutunud sissenõutavaks.

Aprillikuu töötasu, sh tasu 24. aprilli eest muutus töötajale sissenõutavaks kuu viimasel päeval (so palgapäeval) ehk 30. aprillil 2012. Seega tuleb puhkusetasu arvutamisel 10. mail arvesse võtta ka 24. aprilli eest teenitud ja 30. aprillil sissenõutavaks muutunud töötasu, olenemata asjaolust, et see maksti töötajale välja alles 04. mail 2012. Ümberarvestus tulnuks teha tööandjal ka siis, kui 24. aprilli eest oleks makstud alles pärast puhkuse algust.

Määruse nr 91 § 2 lg 1 reguleerib olukorda, kus arvestamise aluseks olev töötasuna teenitud summa muutub sissenõutavaks pärast arvestatud tasu maksmise kuupäeva. Sellisel juhul varem makstud keskmist töötasu ümber ei arvutata. Näiteks ei arvutata puhkuse tasu ümber siis, kui pärast puhkusetasu maksmise päeva makstakse töötajale möödunud kvartaliperioodi eest täiendavat lisatasu töötulemuste eest.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles