Vastuvõetud seadus lubab FIE-l tasuda sotsiaalmaksu abikaasa eest

Riigikogu võttis neljapäeval vastu sotsiaalmaksuseaduse muudatuse, millega võimaldatakse füüsilisest isikust ettevõtjal (FIE) maksta sotsiaalmaksu majandustegevuses osaleva abikaasa eest ka juhul, kui abikaasa pole FIEga töösuhetes ega tema äripartner.

Seaduse muutmise poolt hääletas 74 riigikogu liiget, vastu- ega erapooletuid hääli ei olnud. Seadus jõustub 1. augustil.

Võimalus FIE abikaasa samaväärseks sotsiaalkaitseks FIEga antakse formaalse töölepingu sõlmimise kohustuseta. FIE-le antakse võimalus vähendada oma ettevõtlustulu ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa eest makstud sotsiaalmaksu võrra, seisab eelnõu seletuskirjas. Sellega tagataks FIE abikaasale riiklik ravikindlustus ja pensionikindlustus.

Muudatuse jõustudes peab FIE maksu- ja tolliametile teatama, et tema abikaasa tegutseb tavapäraselt tema ettevõtte tegevuses. Seadus ei kohusta FIEt maksma oma abikaasa eest sotsiaalmaksu, kuna abikaasa võib olla kindlustatud ka mõnel teisel alusel, näiteks tehes palgatööd, osutades teenuseid või olles mõne ühingu juhatuse liige, seisab eelnõu seletuskirjas.

Muudatused põhinevad tunamullu augustis jõustunud Euroopa Liidu (EL) direktiivil 2010/41/EL, mille eesmärk on anda sotsiaalkaitse tasuta töö eest, mida inimene võib pereliikmena teha päevast päeva ja aastast aastasse. Kuna pereliikmete vahel tavaliselt teineteise abistamiseks lepingut ei sõlmita ning selle eest ka maksustatavat tasu ei maksta, siis ei ole sellisest tasuta tööst seni tekkinud inimesele ka õigust sotsiaalkaitsele, märgitakse eelnõu seletuskirjas.

Direktiivi ülevõtmiseks anti liikmesriikidele aega tänavu 5. augustini.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles