Üks küsimus: millistel tingimustel võib koondada väikelapse vanema

FOTO: Tööinspektsioon

Tarbija24 avaldab igal nädalal ühe tööinspektsioonile esitatud küsimuse koos juristipoolse vastusega. Seekord on teemaks väikelapse vanema koondamine.


Küsimus

Mul on peres kaks alla kolmeaastast last. Möödunud aasta oktoobris koondati mind eelmisest töökohast. Õnneks sain novembri lõpust uuesti tööle, kuid kas mul annab veel nii pika aja möödudes eelmisele tööandjale mingit nõuet esitada, kuna mind poleks tohtinud laste tõttu koondada?

Vastab tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Kaia Taal

Töölepingu seaduse järgi on alla kolmeaastast last kasvataval töötajal eelisõigus jääda tööle koondamissituatsioonis. See tähendab, et kui on veel töötajaid võrreldaval ametikohal, tuleb koondada keegi neist ja jätta tööle eelisõigusega töötaja.

Töölepingu seadus sätestab, et tööandja ei või töölepingut üles öelda põhjusel, et töötaja täidab olulisi perekondlikke kohustusi. Kui tööandja ütleb üles töölepingu töötajaga, kes kasvatab alla kolmeaastast last, loetakse, et tööleping on üles öeldud ülalmainitud põhjustel ning on seetõttu keelatud. Sellisel juhul peab tööandja tõendama, et ta ütles töölepingu üles töölepingu seaduses lubatud alusel, näiteks koondamise tõttu.

Seadusest tuleneva aluseta või seaduse nõuetele mittevastav töölepingu ülesütlemine loetakse tühiseks.

Töösuhtest tulenevate nõuete esitamise üldine tähtaeg töövaidluskomisjoni või kohtusse pöördumiseks on neli kuud, töölepingu ülesütlemise vaidlustamiseks 30 kalendripäeva ülesütlemisavalduse saamisest ning kolm aastat töötasu nõude esitamiseks.

Kui hagi või avaldust ei esitata tähtaja jooksul või kui hagi või avalduse esitamise tähtaega ei ennistata, on ülesütlemine algusest peale kehtiv ja leping on lõppenud ülesütlemisavalduses märgitud tähtpäeval.

Märgite oma kirjas, et teid koondati oktoobris 2011.a. Seega möödus ülesütlemise vaidlustamise tähtaeg novembris 2011.a. Juhul kui teil on aga saamata jäänud töötasu nõudeid, on teil õigus kolme aasta jooksul esitada avaldus kohtule või töövaidluskomisjonile saamatajäänud töötasu nõudes.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada

Populaarne

Tagasi üles