Lapse stardiraha kogumisel tuleb kaaluda erinevaid võimalusi

Anne Sägi.

FOTO: Mihkel Maripuu

Lapsele stardiraha kogumise alustamisel tuleb vanemal lähtuda eelkõige pere eelarvest, aga määravaks saavad ka lapsevanema enda teadmised ja kogemused rahamaailmas. Igal juhul tuleb otsust enne hoolega kaaluda.


«Vähese finantsteadlikkusega inimestele sobivad lapsele raha kogumiseks hoiused ja kindlustused, riskialtidele ja rahaasjades kogenutele aga ka investeerimishoius, fondidesse investeerimine või aktsiate ostmine,» selgitas Swedbanki eraisikute rahaasjade teabekeskuse juhataja Anne Sägi.

Võimalused lapse tuleviku kindlustamiseks on väga erinevad, seega tasuks vanemal esmalt oma rahalist olukorda hinnata ja seejärel otsustada, kui suurte summadega arvestada saab.

Vanemad, kes juba lapse sünnitoetusest ja varasemast säästmisest osa lapse heaks kasutada saavad, võiksid mõelda nende summade lisa teenima panemisele. Teine võimalus on kasutada igakuist lapsetoetust 19,18 eurot, mida makstakse vanemale lapse sündimisest kuni tema 16aastaseks saamiseni, õppiva lapse puhul 19aastaseks saamiseni.

Lapse esimesest elukuust kogumist alustades saab sel viisil pika aja jooksul ilma lisatuluta kokku ligi 4 400 eurot, millega tulevikus katta kasvõi osaliselt elamispinnakulud või õppemaks.

Otsuse järel lapse heaks kogumist alustada, tuleks lisaks summade määramisele vaadata üle oma võimalused, samuti riski võtmise julgus. «Kindlasti tasub tähelepanu pöörata hinnakirjale, silmas pidada lepingute tingimusi ja teenustasusid, seda eriti väikeste summade panustamisel, et teenitud tulu kujuneks võimalikult suureks,» pani Sägi vanematele südamele.

Kulla või hõbeda ostmine on sobiv investeering majanduses toimuvaga vähem kursis olevale inimesele, kuna tegemist on valikuga, mis ei nõua pidevat investeeringu analüüsi. Väärismetallide hind on ajas muutuv, sõltudes erinevatest mõjuteguritest, ent tegemist on likviidse ja suhteliselt ohutu investeeringuga. Investeerimiskuld ja -hõbemündid on ka käibemaksuvad.

Kogumis-, kasutus- ja kasvuhoiused sobivad igakuise väiksema summa säästmiseks ning juhul, kui pole soovi riski võtta ega raha haldamises osaleda. Hoiuseintressid on aga madalad, üle üheaastase tähtajalise hoiuse intress on aasta jooksul langenud pea 11 prontsenti. Samas ei kaasne hoiusega kulusid, teenitud intressitulu on tulumaksuvaba ning tagatisfond tagab panga maksejõuetuse korral 100 000 euro suuruse hüvituse iga hoiustaja kohta ühes pangas.

Sama riskivaba on tähtajaline hoius, mille puhul peab alustuseks suurem summa varutud olema, lisa juurdemakseid hoiutähtajal paigutatud summale teha ei saa ning lepingu katkestamise korral pank intresse ei maksa.

Investeerimishoius võimaldab oma raha finantsturgudele kasvama panna, mis teeb selle võimaluse võrreldes muude hoiustega riskantsemaks, ent võib osutuda oluliselt tulusamaks. Tegemist on tähtajalise hoiusega, mis tähendab, et hoiuse avamiseks peavad olema säästud ning sissemakseid juurde teha ei saa.

Nii riskipreemiaga kui riskipreemiata hoiuse puhul on põhisumma kaitstud, ent riskitasuga hoiuse puhul on oht juba makstud riskipreemia kaotada. Investeerimishoiuselt teenitud tulult tuleb maksta ka tulumaksu. Juhul, kui investeerimishoiuse sissemakse tehakse investeerimiskontolt, on võimalik maksu tasumist edasi lükata hetkeni, mil raha rohkem tarbimisse võetakse kui sinna paigutati.

Lastekindlustuses on ühendatud nii lapsele raha kogumine kui elukindlustuskaitse lapsevanemale. Intressitulu on siin garanteeritud ning väljamaksed tulumaksuvabad. Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu puhul paigutatakse sissemaksed fondidesse ning vara väärtuse säilimine ega tootlus ei ole garanteeritud. Samas on võimalus teenida suuremat tulu ning oma investeeringuid ise juhtida. Arvestama peab lepinguga kaasnevate tasudega ning teenitud tulu kuulub maksustamisele.

Lisaks on lapse heaks rahakogumiseks võimalik kasutada erinevatesse fondidesse investeerimist, aktsiate ostmist või kasutada kombineeritud varianti ehk säästa mõnda aega suurema summa kogunemiseni ja seejärel väärtpaberikonto avada.

Siinjuures tuleb arvestada ajakulu, teadmiste ning kogemuste vajalikkusega, lisaks tehingutasudega ja samuti tõigaga, et lapsevanematel on lubatud lapse nimel väärtpaberitehinguid teha vaid kohtu nõusolekul, mille taotlemisega kaasnevad riigilõivud.
 

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back