Ettevõtted vilistasid esmaabinõuete täitmisele

FOTO: Raigo Pajula

Tänavu jaanuarist juunini tuvastas tööinspektsioon Eesti ettevõtetes ligi 370 esmaabi korralduse rikkumist, mis tähendab seda, et seal toimuva õnnetuse korral võib töötaja jääda vajaliku abita.

Esimese viie kuuga avastas tööinspektsioon tööandjate juures ligi 370 esmaabi korralduse rikkumist: 128 ettevõttes ei olnud määratud esmaabi andjaid, 95 ettevõttes puudus esmaabiandjatel kas välja- või täiendõpe ning 148 ettevõttes tuvastati muud esmaabi korraldust puudutavad rikkumised.

Olukord on halb, sest kehtiva korra järgi peab tööandja oma ettevõttes määrama esmaabi andjad ning korraldama neile väljaõppe. Esmaabiandjate vajadus sõltub ettevõtte suurusest ning jaotusest. Mitme struktuuriüksuse või vahetustega töö korral peab igas struktuuriüksuses või vahetuses olema kohal vähemalt üks esmaabiväljaõppe läbinud töötaja.

Esmaabi andja väljaõpe tuleb korraldada hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest. Samas on tähtis ka täiendõpe, mille läbimise kohustus on iga kolme aasta järel.

Tööandja peab paigutama nähtavatele kohtadele juhendmaterjalid esmaabi andmise viisidest ja määrama esmaabivahendite korrashoiu eest vastutava isiku. Esmaabivahendite asukoht peab olema nõuetekohaselt märgistatud ja asetsema kergesti juurdepääsetavas kohas, kust on ka näha nende töötajate kontaktid, kes oskavad anda esmaabi.
 

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back