Starman nõuab 3000 kliendilt seaduse silmis aegunud võlga

Võlanõue kuue aasta tagant tuli Virgo Rikkile täieliku üllatusena, enda teada oli ta maksnud korralikult kõik arved. Starman tühistas nõude, kui Postimees selle tekkimise kohta aru päris.

FOTO: Laura Oks

Enamik klientidele välja saadetud võlanõudeid on seaduse silmis aegunud.
 

Starman palkas hiljuti uue inkassofirma, kes saatis juuli alguses välja nõuded mitme aasta taguste võlgade asjus. Suurem osa neist võlgadest oleksid kohtu silmis praeguseks aegunud, kuid tasumata jätmisel ähvardatakse endised kliendid anda üles Krediidiinfo maksehäirete registrisse, mis omakorda tähendab nimekirja sattunule probleeme edaspidi laenu võtmisel.

Virgo Rikk sai inkassofirmalt Starmani nõude kuue aasta vanusele võlale, kusjuures ise oli mees kõik need aastad täiesti kindel, et Starmaniga lepingut lõpetades maksis ta ära kõik arved. Ligi 19-eurosest väidetavast võlast oli inkassofirma teenustasu lisandumisel saanud pea 50 eurot.

Pärast Postimehe päringut tühistas Starman võlanõude, põhjendades seda eelmise inkassofirma puuduliku tööga – too saatis võlanõuded kliendi vanale aadressile.

Teade seitsme aasta tagant
Erkki Vinn sai nõude seitse aastat vana arve kohta. Kuna tegemist oli vaid seitsme euro suuruse väidetava võlaga, mis oli küll koos inkassofirma teenustasuga kasvanud 34 eurole, otsustas ta selle maksehäirete registrisse lisamise hirmus kiiresti tasuda, kuigi võlgnevusest Starmanile kuulis ta esimest korda ja võla tekkimise põhjusest polnud tal aimugi.

Evelin Lillepuult nõudis inkassofirma nelja aasta tagust võlga lepingu lõpetamisel õhku jäänud arve alusel, mis lubati Lillepuule saata e-kirjaga, kuid mis siiani adressaadini jõudnud pole. Lillepuu pakkus, et maksab Starmanile ära arve summas 10.20, kui loobutakse inkassofirma 25 euro suurusest teenustasust.

Sellega Starman nõus ei olnud ja lubas minna kohtusse, aga Lillepuud konsulteerinud juristi sõnul ei võetaks sellist nõuet kohtus arutluselegi, kuna selle suurus on riigilõivust väiksem.

Starmani turundusjuht Timo Hartikainen ütles, et uuele inkassofirmale anti üle ligi 3000 kliendi vanad võlad. Suurem osa neist võlgadest on vanemad kui kolm aastat, kõige vanemad ulatuvad isegi 13 aasta taha. Kõik võlad on väiksemad kui 40 eurot.

Hartikainen tunnistab, et kohtu kaudu nad neid võlgu enam sisse nõuda ei saaks, kuna seal on kliendil õigus nõuda võla aegunuks tunnistamist kolme aasta möödumise tõttu.

Nimelt sätestab tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146, et tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat – või kümme aastat, kui võlgnik rikkus oma kohustusi tahtlikult.

Tahtlik kohustuste rikkumine tähendab eelkõige olukorda, kus võlgniku eesmärk on algusest peale teist poolt kohustuste mittetäitmise kaudu kahjustada. Sellist tahtlust tuleb aga kohtus eraldi tõendada. Kui nõue muutub sissenõutavaks arve esitamisega, algab nõude aegumise arvestus arve esitamise aasta lõppemisel.

See tähendab, et ettevõte peab suutma võlgnikelt kolme aasta jooksul võlad sisse nõuda, vajadusel kohtusse pöördudes. Pärast aegumistähtaja möödumist on võlgnikul õigus öelda, et nõue on aegunud ja ta pole kohustatud seda täitma.

Lõpparve ei leia omanikku
Hartikainen rõhutab, et vaatamata sellele, et võlgu ei saa enam kohtus sisse nõuda, on need inimesed Starmanile kunagi võlgu jäänud. «Me ei taha jätta muljet, et see on ok, kui meile võlgu jäädakse,» ütles Hartikainen.

Suurem osa väikestest võlgadest tekib lepingu lõpetamisel, sest viimane arve saadetakse kliendile lepingu lõpetamise järel. Sageli on klient selleks ajaks juba mujale kolinud.

Nüüd, aastaid hiljem, võla­nõudeid saades on inimesed hämmingus ja maksehäirete registrisse lisamise ähvardusest äärmiselt häiritud. Hartikainen kinnitas, et ka Starmani klienditeenindajad peavad pahaste inimestega tegelema iga päev.

Nüüd kehtestati Starmanis kord, et iga klienditeenindusse pöördunud nõude saanu juhtum vaadatakse eraldi üle ja valevõlad kustutatakse.

Tagasi üles